Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zasedání Zastupitelstva obce Kašava bývá zpravidla druhý čtvrtek v měsíci od 18.00 hodin.

Dle ustanovení § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se o průběhu zasedání zastupitelstva obce pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápisu se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.

Zákon o obcích předepisuje pořídit zápis do 10-ti dnů po skončení zasedání a uložit ho na obecním úřadu k nahlédnutí. Právem každého občana obce totiž dle ustanovení § 16 odst. 2 písm. e) zákona o obcích je, nahlížet mj. do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce a pořizovat si z nich výpisy.
V rámci povinnosti obcí informovat občany o činnosti orgánů obce se zápisy ze zasedání zastupitelstva obce zpravidla zveřejňují ještě na úřední desce, popř. jsou přístupné na internetu.

Podle STANOVISKA Úřadu pro ochranu osobních údajů nelze na internetových stránkách zveřejňovat v usneseních a zápisech údaje jako jméno a adresa konkrétních občanů.
Zveřejnit na internetu je možné pouze upravenou verzi bez těchto osobních údajů. Neupravená verze je k nahlédnutí na Obecním úřadu Kašava pro zákonem vymezené osoby a to: občané hlášení v obci k trvalému pobytu, osoby starší 18 let, které v obci vlastní nemovitost a cizí státní občané hlášení v obci k trvalému pobytu. Takto chráněné osobní údaje jsou v zápisech začerněny.

Ostatní

Nařízení vlády č. 375/2010 Sb (PDF)

Odměny zastupitelů (PDF)

Zápisy

Zápis č 01 z ustav schůze ze dne 1.11.2018 web

Zápis č 02 ze dne 16.11.2018 web

Zápis č 03 ze dne 14.12.2018 web

Zápis č 04 ze dne 14.02.2019 web

Zápis č 05 ze dne 14.05.2019 web

Zápis č 06 ze dne 25.06.2019 web

Zápis č 07 ze dne 30.07.2019 web

Zápis č 08 ze dne 17.09.2019 web

Zápis č 09 ze dne 05.12.2019 web

Zápis č 10 ze dne 13.02.2020 web

Zápis č 11 ze dne 28.04.2020 web

Zápis č 12 ze dne 09.06.2020 web

Zápis č 13 ze dne 30.07.2020 web

Zápis č 13 ze dne 30.07.2020 web příloha

Zápis č 14 ze dne 17.09.2020 web

Zápis č 15 ze dne 08.10.2020 web.doc

Zápis č 16 ze dne 10.12.2020 web.doc

Zápis č 17 ze dne 16.02.2021 web

Zápis č 18 ze dne 25.03.2021 web

Zápis č 19 ze dne 16.04.2021 web

Zápis č 20 ze dne 20.05.2021 web

Zápis č 21 ze dne 10.06.2021 web

Zápis č 22 ze dne 29.06.2021 web

Zápis č 23 ze dne 07.09.2021 web

Zápis č. 01 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kašava konaného 6. 11. 2014

Zápis č. 02 ze zasedání Zastupitelstva obce Kašava ze dne 20. 11. 2014

Zápis č. 03 ze zasedání Zastupitelstva obce Kašava ze dne 11. 12. 2014

Zápis č. 04 ze zasedání Zastupitelstva obce Kašava ze dne 8. 1. 2015

Zápis č. 05 ze zasedání Zastupitelstva obce Kašava ze dne 10. 2. 2015

Zápis č. 06 ze zasedání Zastupitelstva obce Kašava ze dne 26. 3. 2015

Zápis č. 07 ze zasedání Zastupitelstva obce Kašava ze dne 18. 6. 2015

Zápis č. 08 ze zasedání Zastupitelstva obce Kašava ze dne 9. 7. 2015

Zápis č. 09 ze zasedání Zastupitelstva obce Kašava ze dne 27. 8. 2015

Zápis č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Kašava ze dne 22. 10. 2015

Zápis č. 11 ze zasedání Zastupitelstva obce Kašava ze dne 15. 12. 2015

Zápis č. 12 ze zasedání Zastupitelstva obce Kašava ze dne 2.2.2016

Zápis č. 13 ze zasedání Zastupitelstva obce Kašava ze dne 31.3.2016

Zápis č. 14 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Kašava ze dne 14.6.2016

Zápis č. 15 ze zasedání Zastupitelstva obce Kašava ze dne 21.6.2016

Zápis č. 16 ze zasedání Zastupitelstva obce Kašava ze dne 30.8.2016

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Kašava ze dne 26.10.2016

Zápis č. 19 ze zasedání Zastupitelstva obce Kašava ze dne 07.02.2017

Zápis č. 20 ze zasedání Zastupitelstva obce Kašava ze dne 27.04.2017

Zápis č. 21 ze zasedání Zastupitelstva obce Kašava ze dne 30.05.2017

Zápis č. 22 ze zasedání Zastupitelstva obce Kašava ze dne 03.08.2017

Zápis č. 23 ze zasedání Zastupitelstva obce Kašava ze dne 03.10.2017

Zápis č. 24 ze zasedání Zastupitelstva obce Kašava ze dne 14.12.2017

Zápis č. 25 ze zasedání Zastupitelstva obce Kašava ze dne 01.03.2018

Zápis č. 26 ze zasedání Zastupitelstva obce Kašava ze dne 17.04.2018

Zápis č. 27 ze zasedání Zastupitelstva obce Kašava ze dne 29.05.2018

Zápis č. 28 ze zasedání Zastupitelstva obce Kašava ze dne 19.07.2018

Zápis č. 29 ze zasedání Zastupitelstva obce Kašava ze dne 30.08.2018

Zápis č. 30 ze dne 02.10.2018 web.doc