Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Občané na zasedání

Vystupování občanů na zasedání

Vážení občané, zákon o obcích Vám umožňuje za určitých podmínek vystoupit na zasedání Zastupitelstva obce Kašava.

Na zastupitelstvu můžete vystoupit, pokud:

 • jste starší 18 let, jste občanem České republiky a jste přihlášení k trvalému pobytu na území obce Kašava (dále jen obce) – prokazujete občanským průkazem
 • jste starší 18 let, jste cizím státním občanem a jste přihlášení k trvalému pobytu na území obce, ale to pouze za podmínky, že tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena (prokazujete průkazem k trvalému pobytu)
 • jste starší 18 let, jste občanem České republiky a vlastníte na území obce nemovitost (prokazujete občanským průkazem a výpisem z katastru nemovitostí – ne starším než 3 měsíce)

 

Jak a k čemu můžete vystoupit?

Můžete se zúčastnit projednávání schváleného bodu programu v tzv. rozpravě, kde prezentujete jen své stanovisko k projednávané záležitosti.

Postup:

 1. Nejlépe ještě před zahájením zasedání zastupitelstva nebo v průběhu jednání prokázat výše uvedené skutečnosti u starosty obce.
 2. Do probíhající rozpravy se přihlásíte zvednutím ruky.
 3. Hovořit můžete až poté, co na Vás dojde mezi přihlášenými do rozpravy řada a předsedající Vám udělí slovo.

 

Projednávání vlastní záležitosti

Můžete také požadovat projednání vlastní záležitosti. V tomto případě ale zastupitelstvo musí nejdříve hlasováním vyslovit souhlas s tím, že se bude Vaší záležitostí zabývat a to pouze po předložení důvodové zprávy v písemné podobě. Souhlas vysloví tak, že Vaše záležitost bude zařazena jako bod na pořad jednání.

Postup:

 1. Nejlépe ještě před zahájením zasedání zastupitelstva nebo v průběhu jednání prokázat výše uvedené skutečnosti u předsedajícího schůze.
 2. Po ukončení projednávání určitého bodu (po hlasování) se přihlásíte zvednutím ruky a oznámíte, že požadujete projednání určité záležitosti a předložíte písemnou důvodovou zprávu, ve které stručně uvedete, o co se Vám jedná.
 3. Poté zastupitelstvo hlasováním rozhodne, zda bude o Vaší záležitosti jednat či nikoli.
 4. Pokud zastupitelstvo vysloví nesouhlas (záležitost nebude zařazena na pořad jednání), projednávání Vaší záležitosti je tím u konce.
 5. Pokud zastupitelstvo vysloví souhlas (záležitost bude zařazena na pořad jednání), máte nyní prostor pro to, abyste mohli zastupitelstvu vysvětlit, o co se Vám jedná a k jakému závěru by mělo zastupitelstvo dospět. Právo formulovat závěry, které zastupitelstvo přijímá ve formě usnesení, má pouze člen zastupitelstva.
 6. Následuje rozprava, které se můžete zúčastnit podle pravidel, které byly popsány v předchozím textu ohledně vystoupení v tzv. rozpravě.

 

Závěrem si Vás dovolíme upozornit na:

 • zákaz rušení jednání zastupitelstva
 • zákaz užívání mobilních telefonů v zasedací místnosti