Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Fond kultury a sportu 2023

Fond kultury a sportu (Volnočasové aktivity)
Fond soustřeďuje finanční prostředky obce Kašava, které jsou poskytovány jednotlivým subjektům prostřednictvím grantových programů. Prostředky jsou poskytovány formou účelových dotací na základě výzvy. Výše finančních prostředků k rozdělení pro daný rok  je 250.000,– Kč.
 

 • Při hodnocení žádosti bude přihlíženo i k žadatelově aktivitě v obci Kašava za minulý rok
 • Dbejte na správné vyplnění žádosti a předběžného rozpočtu! 

Cíle fondu

 • zapojení velkého množství subjektů do aktivit sloužících k rozvoji obce
 • transparentní a systémová podpora v souladu se zájmy obce
 • podpora činností v oblasti rozvoje dětí a mládeže
 • podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže
 • podpora kulturní činnosti
 • podpora sportovní a jiné tělovýchovné činnosti zaměřené pro širokou veřejnost
 • veřejné jednorázové sportovní nebo kulturní akce
   

Okruh žadatelů

 • fyzické osoby
 • právnické osoby
 • nestátní neziskové organizace
 • obecně prospěšné společnosti
 • občanská sdružení
   

Jak podat žádost

 1. Pozorně si pročtěte Statut účelového fondu obce Kašava (DOC), ve kterém se dozvíte základní informace o fondu.
   
 2. Dále si stáhněte Výzvu k předkládání projektů (50 kB), která vymezuje pravidla podávání žádostí o finanční příspěvek.
   
 3. Stáhněte si Žádost o poskytnutí dotace (18.72 kB), kterou vyplněnou doručte na obecní úřad nejpozději v den uvedeném v aktuální výzvě.

   

Další dokumenty

Závěrečné vyúčtování a zprávu nezapomeňte odevzdat v řádném termínu po ukončení akce.

 

Závěr z jednání komise o rozdělení dotací