Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Vyložení obnoveného katastrálního operátu na části k.ú. Kašava

Typ: ostatní
Katastrální operát na části k.ú. Kašava

V zasedací místnosti obecního úřadu probíhá veřejné vyložení obnoveného katastrálního operátu na části k.ú. Kašava. Od r. 2019 probíhalo v několika etapách zjišťování průběh hranic, následně byly tyto výsledky zaměřeny mapovacím oddílem katastrálního úřadu. Zpracovaný operát je vyložen k veřejnému nahlédnutí za přítomnosti zástupců Katastrálního pracoviště Zlín ve dnech :
- úterý 12 - 17 hod.
- středa 8 - 17 hod.
- pátek 8 - 14 hod.
Následně je možnost uplatnění námitek proti obnovenému kat. operátu a předpokládaný termín vyhlášení platnosti tohoto operátu je 15.12.2022.
V souvislosti s obnovou operátu upozorňujeme vlastníky, že došlo ke změnám výměr všech pozemků, a protože změny mají dopad na daň z nemovitostí, je třeba je ohlásit finančnímu úřadu do 31.1.2023.


Vytvořeno: 21. 11. 2022
Poslední aktualizace: 21. 11. 2022 13:55
Autor: Tomáš Holík