Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Natura 2000 Nad Kašavou

 Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast.

Nad Kašavou

Na území obce Kašava se nacházejí hned dvě místa, která do soustavy chráněných území patří. Je to oblast evidovaná v soustavě Natura 2000 pod názvem Nad Kašavou.
Toto místo je ojedinělé tím, že se zde vyskytují kombinace typických lesních a nelesních oblastí v zemědělsky intenzivně obhospodařované krajině. Díky pravidelnému obhospodařování jsou luční společenstva velice zachovalá. Spolu s lesními remízky a křovinami tvoří vhodné zázemí pro hnízdění ptactva.

Webové odkazy: