Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Základní umělecká škola Morava

Základní umělecká škola Morava je škola mladá, vznikala v roce 2003. Má tři obory – hudební,výtvarný a literárně-dramatický. Vyučuje v obcích v okolí Zlína a ve městě Zlíně. Zejména v menších obcích zaměřuje výuku na dodržení hudebních, řemeslných a místních kulturních tradic. Ve městě Zlíně chce rozvíjet především souborový život zaměřený na dechové hudby, cimbálové muziky, univerzální orchestry apod. Cílem je posílení tradičních hudebních souborů v obcích, které zde vždy měly na živou kulturu velký vliv. Škola však neopomíjí ani péči o talentované žáky, kteří mohou pokračovat ve studiu na vyšších uměleckých školách. Ve výtvarném oboru směřuje v rámci obecných osnov ZUŠ k posílení tradičních lidových řemeslných technik. V dalším časovém horizontu plánuje ZUŠ i pořádání výtvarných, hudebních kurzů a přednášek pro dospělé, studenty třetího věku (důchodci).

Jedním ze záměrů ZUŠ je, aby učitel dojížděl za žákem a ne naopak. Škola tak chce poskytnout veřejnou službu tam, kde je dopravní dostupnost do města Zlína složitá. Vytváří se tak rovné podmínky základního uměleckého vzdělání dětí a školní mládeže. Vedení školy předpokládá, že bude dobře spolupracovat s vedením obcí, kulturními institucemi, ale i školami a farnostmi v místě svého působení. Jedním z cílů školy je, aby žáci co nejdříve hráli ve školních souborech a dospělí pak oživili hudební život v obci.

Škola se často prezentuje organizováním veřejných vystoupení souborů nebo jednotlivců, ale i častými výstavami výtvarného oboru. K nim patří např. Hudecké a gajdošské slavnosti v Kašavě, Valašské setkání ve Fryštáku, koncerty v Městském divadle Zlín. To vše je výsledkem zaměření práce na uměleckou praktičnost svých absolventů pod odborným vedením zkušených pedagogů.

Pedagogové, kteří vyučují na pobočce Kašava

Vedoucí pobočky:
Martina Nosková

email: noskova@zusmorava.cz 
telefon: 797 972 421

  • Ambrůzová Renata – výtvarný obor
  • Bc.Černoch Petr – dechové nástroje žesťové, hudební nauka, zobcová flétna, souborová hra
  • Černochová Klára – dechové nástroje dřevěné, pěvecký sbor, přípravná hudební výchova
  • Bc. Cahlík Radek – kytara, kontrabas, souborová hra
  • Bc. Hasilová Veronika – klavír, přípravka v MŠ
  • Křižka Martin – dudy, gajdošská muzika
  • BcA. Šon Jiří – klavír, varhany, korepetice