Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Roční vyhodnocení teplot vzduchu v Kašavě a porovnání s ostatními stanicemi na VLKADRŽ

    Průměrná roční teplota vzduchu byla spočtena na hodnotu 7,5 °C. Nejvyšší průměrnou teplotu 19,4 °C měl červenec, nejnižší průměrnou teplotu měl únor -2,1 °C. Průměrná denní teplota se vyšplhala nejvýše na 24,0 °C dne 7. 7., nejnižší průměrná denní teplota byla změřena dne 15. 2. (-12,4 °C). Maximální teplota vzduchu vystoupila na 33,0 °C dne 8. 7., naopak nejnižší teplota byla změřena dne 18. 1. (-24,4 °C). JEDNÁ SE O REKORDNÍ HODNOTU. Maximální amplituda teploty dosáhla hodnoty 22,7 °C dne 15. 6. Na této stanici se nevyskytl žádný arktiký den (maximální teplota nižší než -10 °C včetně), 19 ledových dnů (maximální teplota nižší jak 0 °C), 152 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C), 55 letních dnů (maximální teplota vyšší jak 25 °C včetně), 10 tropických dnů (maximální teplota vyšší nebo rovna 30 °C) a 1 TROPICKÁ NOC (minimální teplota vyšší nebo rovna 20 °C). Nejnižší vlhkost vzduchu byla zaznamenána dne 26. 4.  26 %.

Srovnání veličin pozorovaných na všech stanicích

   Pozn.: Pro srovnání s ostatními stanicemi byly v případě Vančice použity teploty a jejich charakteristiky z radiačního krytu, nikoli z met. budky. Hodnoty se mohou oproti předchozímu výčtu částečně lišit, jelikož podrobné zpracování teploty a vlhkosti vzduchu bylo založeno na měření v meteo budce. Pro následující tabulku byl využit radiační kryt, aby bylo možno srovnat data s ostatními stanicemi, kde se výhradně využívá právě radiační kryt. Pouze u počtu dnů dle teploty vzduchu byly zahrnuty obě hodnoty. První počty dnů jsou dle měření z radiačního krytu (výtah z databáze CLIDATA ČHMÚ); hodnoty v závorce jsou z měření v meteorologické budce.

veličina

Držková, Vančica

Držková, obec

Držková, Hutě, Německé

Držková, Hutě, Ráztoky

Kašava, pod Rablinů

průměrná teplota vzduchu

8,2 °C

7,6 °C

7,1 °C

6,6 °C

7,5 °C

měsíc s nejvyšší průměrnou teplotou vzduchu

červenec (20,0 °C)

červenec (19,4 °C)

červenec (18,9 °C)

červenec (18,0 °C)

červenec (19,4 °C)

měsíc s nejnižší průměrnou teplotou vzduchu

leden (-1,6 °C)

únor (-1,7 °C)

únor (-2,3 °C)

únor (-2,4 °C)

únor (-2,1 °C)

nejvyšší průměrná denní teplota vzduchu

26,1 °C (8. 7.)

23,7 °C (13. 6.)

23,2 °C (7. a 13.7.)

22,4 °C (17. 7.)

24,0 °C (7. 7.)

nejnižší průměrná denní teplota vzduchu

-10,3 °C (17. 1.)

-11,5 °C (17. 1.)

-11,8 °C (17. 1.)

-12,0 °C  (17. 1.)

-12,4 °C (15. 2.)

maximální teplota vzduchu

31,7 °C (8. 7.)

32,8 °C (8. 7.)

32,5 °C (20. 6. a 8. 7.)

31,8 °C (8. 7.)

33,0 °C (8. 7.)

minimální teplota vzduchu

-16,0 °C (18. 1.)

-20,7 °C (18. 1.)

-21,0 °C (18. 1.)

-21,0 °C (18. 1.)

-24,4 °C (18. 1.)

maximální amplituda teploty vzduchu

17,1 °C (8. 7.)

21,2 °C (9. 5.)

21,5 °C (9. 5.)

22,1 °C (9. 5.)

22,7 °C (15. 6.)

počet arktických dnů

0 dnů

0 dnů

0 dnů

0 dnů

0 dnů

počet ledových dnů

30 (29) dnů

23 dnů

29 dnů

25 dnů

19 dnů

počet mrazových dnů

110 (103) dnů

142 dnů

156 dnů

170 dnů

152 dnů

počet letních dnů

46 (47) dnů

51 dnů

42 dnů

50 dnů

55 dnů

počet trop. dnů

5 (7) dnů

8 dnů

7 dnů

7 dnů

10 dnů

počet tro. nocí

2 noci

0 nocí

0 nocí

0 nocí

1 noc

 

    Průměrné roční teploty jsou významně formovány různými faktory. Mezi největší patří cirkulace (proudění vzduchu) = advekce, charakter vzduchové hmoty (teplá, studená, suchá nebo vlhká) a přítomnost oblačnosti zejména v nočních hodinách (bez oblačnosti se zemský povrch v údolích ochlazuje mnohem rychleji než na kopcích, ztrácí teplo a k tomu do údolí teče po svazích ochlazující se vzduch) = radiace. Z toho důvodu dosáhla průměrná teplota nejnižší hodnoty v Ráztokách. Oproti Vančici je to o 1,6 °C méně, což představuje v případě ročního průměru značnou odchylku. Je to způsobeno specifickou polohou stanice v Ráztokách (hluboké uzavřené údolí), na Vančici otevřený prostor na kopci. Kašava, pod Rablinů se zařadila až za Hutě z toho důvodu, že stanice se sice nachází v hlubokém údolí, ale teploty v čase měření 14 h SEČ dosahují vyšších hodnot než na jiných stanicích. Nachází se v nejnižší nadmořské výšce. V případě Držkové je hodnota 7,6 °C (2. nejvyšší) způsobena především lidskou činností (domy, silnice) = obydlená část území. Nejvyšší průměrná měsíční teplota byla na všech stanicích dosažena v červenci. Nicméně hodnota z Ráztok o 2,0 °C nižší oproti Vančici opět ukazuje na to, že červenec byl převážně slunečný s jasnými nocemi, což přispělo k nízkým hodnotám teplot v údolí, nicméně v případě Kašavy byly odpoledne měřeny nejvyšší teploty ze všech stanic. To vedlo k navýšení průměrné měsíční teploty a překonání tak hodnoty z Hutí. Maximální denní teploty byly dosaženy v červenci, popř. v červnu, na všech místech přes 30 °C. Nejnižší průměrná teplota za měsíc padla v lednu jen na Vančici, jinak v únoru, nejnižší průměrná denní teplota byla zaznamenána v lednu (17. 1.) vyjma Kašavy (zde 15. 2). Minimální hodnoty teplot byly změřeny 18. 1. kromě Vančice  (-16,0 °C) všude pod -20 °C.

   Počet tropických nocí dosáhl hodnoty 2 na Vančici. VÝJIMKU TVOŘÍ KAŠAVA S 1 NOCÍ. SEŠLY SE VHODNÉ PODMÍNKY: MÍRNÝ SV VÍTR, KTERÝ UDRŽEL TEPLOTU TĚSNĚ NAD 20 °C. PRO HLUBOKÉ ÚDOLÍ JE TO VZÁCNOST. Počet letních dnů na všech stanicích byl oproti loňskému roku 2020 vyšší. Pouze v Držkové méně o 2 letní dny. Méně tropických dnů se vyskytlo v Držkové a Ráztokách oproti 2020, o 1 den. Kašava v nejnižší výšce (337 m n. m.) zaznamenala 10 tropických dnů, Ráztoky, Hutě, Německé 7 dnů, Držková 8 a Vančica 5 dnů. Počet mrazových dnů v drtivé většině dosahuje nejvyšších hodnot v údolí, což prokazuje i tabulka. Na Vančici na kopci jen 110 dnů, kdežto v údolí na všech místech (vyjma Držkové) přes 150 takových dnů. Významný rozdíl je pozorován mezi Vančicí a Ráztoky, dokonce o 60 dní více než na Vančici. Počet mrazových dnů bývá vždy navyšován v chladnější části roku při jasných nocích, kdy v údolí často mrzne, kdežto na kopcích se teploty pohybují i o několik °C výše. Výskyt ledových dnů je převážně závislý na proudění chladného vzduchu. V takovém případě s rostoucí výškou teplota klesá úměrně. Proto na Vančici dosáhl počet takových dnů 30, kdežto v nižších výškách o něco méně, v Kašavě však o 11 takových dnů.  

 

V Kašavě, dne 6. 2. 2022                                                ..............................................

Vyhodnocení provedl:                                  Jakub Flám, vedoucí meteorologických stanic

Zprávy

Hodnocení teplot vzduchu v Kašavě za rok 2021

Teploty dle různých hledisek pozorování a porovnání s ostatními místy na VLKADRŽ celý text

ostatní | 6. 2. 2022 | Autor: Bc. Jakub Flám