Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Roční vyhodnocení teplot vzduchu v Kašavě a porovnání s ostatními stanicemi na VLKADRŽ

   Průměrná roční teplota vzduchu byla spočtena na hodnotu 8,4 °C. Nejvyšší průměrnou teplotu 18,1 °C měl srpen, nejnižší průměrnou teplotu měl leden -1,5 °C. Průměrná denní teplota se vyšplhala nejvýše na 23,5 °C dne 9. 8., nejnižší průměrná denní teplota byla změřena dne 2. 12. (-6,0 °C). Maximální teplota vzduchu vystoupila na 31,7 °C dne 28. 7., naopak nejnižší teplota byla změřena dne 7. 1. (-11,4 °C). Maximální amplituda teploty dosáhla hodnoty 27,0 °C dne 9. 4. JEDNÁ SE O REKORDNÍ HODNOTU. Na této stanici se nevyskytl žádný arktiký den (maximální teplota nižší než -10 °C včetně), 6 ledových dnů (maximální teplota nižší jak 0 °C), 134 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C), 53 letních dnů (maximální teplota vyšší jak 25 °C včetně), 8 tropických dnů (maximální teplota vyšší nebo rovna 30 °C) a žádná tropická noc (minimální teplota vyšší nebo rovna 20 °C). Nejnižší vlhkost vzduchu byla zaznamenána dne 7. 4.  9 %.

Srovnání veličin pozorovaných na všech stanicích

Pozn.: Pro srovnání s ostatními stanicemi byly v případě Vančice použity teploty a jejich charakteristiky z radiačního krytu, nikoli z meteorologické budky.

 

veličina

Držková, Vančica

Držková, obec

Držková, Hutě

Držková, Hutě, Ráztoky

Kašava, pod Rablinů

průměrná teplota vzduchu

8,9 °C

8,7 °C

8,1 °C

7,6 °C

8,4 °C

měsíc s nejvyšší průměrnou teplotou vzduchu

srpen (19,0 °C)

srpen (18,8 °C)

srpen (17,7 °C)

srpen (17,1 °C)

srpen (18,1 °C)

měsíc s nejnižší průměrnou teplotou vzduchu

leden (-0,8 °C)

leden (-1,0 °C)

leden (-1,5 °C)

leden (-1,8 °C)

leden (-1,5 °C)

nejvyšší průměrná denní teplota vzduchu

23,8 °C (10. 7.)

23,0 °C (28. 6.)

21,2 °C (9. 8.)

20,7 °C (22. 8.)

23,5 °C (9. 8.)

nejnižší průměrná denní teplota vzduchu

-4,0 °C (25. 1.)

-5,8 °C (2. 12.)

-6,3 °C (2. 12.)

-6,3 °C  (2. 12.)

-6,0 °C (2. 12.)

maximální teplota vzduchu

30,6 °C (8. 8.)

32,0 °C (8. 8.)

30,8 °C (28. 7.)

31,3 °C (8. 8.)

31,7 °C (28. 7.)

minimální teplota vzduchu

-6,8 °C (23. 3.)

-9,7 °C (7. 1.)

-9,6 °C (7. 1.)

-10,7 °C (7. 1.)

-11,4 °C (7. 1.)

maximální amplituda teploty vzduchu

16,9 °C (8. 5.)

22,9 °C (9. 4.)

22,9 °C (9. 4.)

25,3 °C (9. 4.)

27,0 °C (9. 4.)

počet arktických dnů

0 dnů

0 dnů

0 dnů

0 dnů

0 dnů

počet ledových dnů

9 dnů

7 dnů

11 dnů

10 dnů

6 dnů

počet mrazových dnů

84 dnů

122 dnů

129 dnů

140 dnů

134 dnů

počet letních dnů

41 dnů

53 dnů

41 dnů

48 dnů

53 dnů

počet tropických dnů

3 dny

9 dnů

3 dny

8 dnů

8 dnů

počet tro. nocí

0 nocí

0 nocí

0 nocí

0 nocí

0 nocí

 

      Průměrné roční teploty jsou významně formovány různými faktory. Mezi největší patří cirkulace (proudění vzduchu) a přítomnost oblačnosti zejména v nočních hodinách. Z toho důvodu dosáhla nejnižší hodnoty teplota v Ráztokách. Oproti Vančici je to o 1,3 °C méně, což představuje v případě ročního průměru značnou odchylku. Je to způsobeno specifickou polohou stanice v Ráztokách (hluboké uzavřené údolí), na Vančici otevřený prostor na kopci. Kašava, pod Rablinů se zařadila až za Hutě z toho důvodu, že stanice se sice nachází v hlubokém údolí, ale teploty v čase měření 14 h SEČ dosahují vyšších hodnot než na jiných stanicích. Nachází se v nejnižší nadmořské výšce. V případě Držkové je hodnota 8,7 °C (2. nejvyšší) způsobena především lidskou činností (domy, silnice) = obydlená část území. Nejvyšší průměrná měsíční teplota byla na všech stanicích dosažena v srpnu, dá se říci po vrcholu léta. Nicméně hodnota z Ráztok o 1,9 °C nižší oproti Vančici opět ukazuje na to, že srpen byl převážně slunečný s jasnými nocemi, což přispělo k nízkým hodnotám teplot v údolí, nicméně v případě Kašavy byly odpoledne měřeny nejvyšší teploty ze všech stanic. To vedlo k navýšení průměrné měsíční teploty a překonání tak hodnoty z Hutí. Maximální průměrné denní teploty byly dosaženy v srpnu, na všech přes 30 °C. Nejnižší průměrná teplota za měsíc padla v lednu, nejnižší průměrná denní teplota byla zaznamenána v prosinci na 4 stanicích, v lednu na Vančici. Minimální hodnoty teplot byly poměrně vysoké, jen v Ráztokách jsme naměřili pod -10 °C, na všech stanicích byly změřeny v lednu. VÝJIMKOU JE VANČICE (23. 3.).

Počet tropických nocí na všech stanicích činí 0, což se na Vančici od počátku pozorování nestalo (2014). Počet letních a tropických dnů na všech stanicích byl oproti loňskému roku 2019 nižší. Kašava v nejnižší výšce (337 m n. m.) zaznamenala společně s Ráztoky (395 m n. m.) 8 tropických dnů, nejvíce Držková (9). Podle všeho je nejlépe umístěna stanice v Hutích, jelikož ve výšce 423 m n. m. zaznamenala shodný počet takových dní (3) jako na Vančici (501 m n. m.). Počet mrazových dnů v drtivé většině dosahuje nejvyšších hodnot v údolí, což prokazuje i tabulka. Na Vančici na kopci jen 84 dnů, kdežto v údolí na všech místech přes 100 takových dnů. Významný rozdíl je pozorován mezi Vančicí a Ráztoky, dokonce o 56 dní více než na Vančici. Počet mrazových dnů bývá vždy navyšován v chladnější části roku při jasných nocích, kdy v údolí často mrzne, kdežto na kopcích se teploty pohybují i o několik °C výše.

 

V Kašavě, dne 2. 2. 2021                                                 ..............................................
Vyhodnocení provedl:                         Jakub Flám, vedoucí meteorologických stanic

Zprávy

Roční hodnocení teplot v Kašavě za rok 2020

Zhodnocení teplot dle různých hledisek pozorování a porovnání se stanicemi. celý text

ostatní | 2. 2. 2021 | Autor: Bc. Jakub Flám