Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Roční vyhodnocení teplot vzduchu v Kašavě a porovnání s ostatními stanicemi na VLKADRŽ

   Průměrná roční teplota vzduchu byla spočtena na hodnotu 8,8 °C. Nejvyšší průměrnou teplotu 20,5 °C měl červen, nejnižší průměrnou teplotu měl leden -3,6 °C. Průměrná denní teplota se vyšplhala nejvýše na 24,8 °C dne 12. 6., nejnižší průměrná denní teplota byla změřena dne 22. 1. (-12,4 °C). Maximální teplota vzduchu vystoupila na 34,0 °C dne 1. 7., naopak nejnižší teplota byla změřena dne 23. 1. (-20,3 °C). Na této stanici se nevyskytl žádný arktiký den (maximální teplota nižší než -10 °C včetně), 13 ledových dnů (maximální teplota nižší jak 0 °C), 131 mrazových dnů (minimální teplota nižší jak 0 °C), 72 letních dnů (maximální teplota vyšší jak 25 °C včetně), 25 tropických dnů (maximální teplota vyšší nebo rovna 30 °C) a žádná tropická noc (minimální teplota vyšší nebo rovna 20 °C). Nejnižší vlhkost vzduchu byla zaznamenána dne 20. 4.  12 %.

Srovnání veličin pozorovaných na všech stanicích

     Pozn.: Pro srovnání s ostatními stanicemi byly v případě Vančice použity teploty a jejich charakteristiky z radiačního krytu, nikoli z meteorologické budky.

 

veličina

Držková, Vančica

Držková, obec

Držková, Hutě

Držková, Hutě, Ráztoky

Kašava, pod Rablinů

průměrná teplota vzduchu

9,6 °C

9,1 °C

8,6 °C

7,9 °C

8,8 °C

měsíc s nejvyšší průměrnou teplotou vzduchu

červen (20,7 °C)

červen (20,4 °C)

červen (19,7 °C)

červen (18,5 °C)

červen (20,5 °C)

měsíc s nejnižší průměrnou teplotou vzduchu

leden (-3,2 °C)

leden (-3,1 °C)

leden (-3,4 °C)

leden (-3,6 °C)

leden (-3,6 °C)

nejvyšší průměrná denní teplota vzduchu

26,5 °C (26. 6.)

25,1 °C (12. 6.)

23,5 °C (12. a 26. 6.)

22,4 °C (27. 6.)

24,8 °C (12. 6.)

nejnižší průměrná denní teplota vzduchu

-8,4 °C (23. 1.)

-11,0 °C (22. 1.)

-11,2 °C (22. 1.)

-12,1 °C  (22. 1.)

-12,4 °C (22. 1.)

maximální teplota vzduchu

32,4 °C (1. 7.)

33,6 °C (1. 7.)

32,9 °C (1. 7.)

32,8 °C (1. 7.)

34,0 °C (1. 7.)

minimální teplota vzduchu

-13,6 °C (23. 1.)

-15,8 °C (23. 1.)

-15,8 °C (23. 1.)

-16,7 °C (23. 1.)

-20,3 °C (23. 1.)

počet arktických dnů

0 dnů

0 dnů

0 dnů

0 dnů

0 dnů

počet ledových dnů

19 dnů

16 dnů

18 dnů

17 dnů

13 dnů

počet mrazových dnů

76 dnů

108 dnů

122 dnů

141 dnů

131 dnů

počet letních dnů

58 dnů

67 dnů

58 dnů

63 dnů

72 dnů

počet tropických dnů

8 dnů

17 dnů

13 dnů

9 dnů

25 dnů

počet tropických nocí

6 nocí

0 nocí

0 nocí

0 nocí

0 nocí

 

    Průměrné roční teploty jsou významně formovány různými faktory. Mezi největší patří cirkulace (proudění vzduchu) a přítomnost oblačnosti zejména v nočních hodinách. Z toho důvodu dosáhla nejnižší hodnoty teplota v Ráztokách. Oproti Vančici je to o 1,7 °C méně, což představuje v případě ročního průměru značnou odchylku. Je to způsobeno specifickou polohou stanice v Ráztokách (hluboké uzavřené údolí), na Vančici otevřený prostor na kopci. Kašava, pod Rablinů se zařadila až za Hutě z toho důvodu, že stanice se sice nachází v hlubokém údolí, ale teploty v čase měření 13 h SEČ, resp. 14 h SEČ dosahují vyšších hodnot než na jiných stanicích. Nachází se v nejnižší nadmořské výšce. V případě Držkové je hodnota 9,1 °C (2. nejvyšší) způsobena především lidskou činností (domy, silnice) = obydlená část území. Nejvyšší průměrná měsíční teplota byla na všech stanicích dosažena v červnu, což je neobvyklé. Červen byl však mimořádně nadprůměrný. Nicméně hodnota z Ráztok o 2,2 °C nižší oproti Vančici opět ukazuje na to, že červen byl převážně slunečný s jasnými nocemi, což přispělo k nízkým hodnotám teplot v údolí, nicméně v případě Kašavy byly odpoledne měřeny nejvyšší teploty ze všech stanic. To vedlo k navýšení průměrné měsíční teploty a překonání tak hodnoty i z Držkové. Maximální průměrné denní teploty byly dosaženy taktéž v červnu, nikoli v červenci ani srpnu. Maximální denní teploty však padly 1. července před významnou studenou frontou, která přinesla na VLKADRŽ po několika letech nejdelší blackout (až 17 hodin). Nejnižší průměrná teplota a nejnižší průměrná denní teplota byla zaznamenána v lednu. Nejnižší denní teplota dosáhla pod -20 °C jen v Kašavě a současně byla nejnižší lednovou teplotou v republice ze stanic do výšky 400 m n. m.

    Počet tropických nocí dosáhl na Vančici hodnoty 6, v údolí se žádná nevyskytla. Počet letních a tropických dnů na všech stanicích byl oproti loňskému roku 2018 nižší. Zajímavé je číslo z Ráztok (9), přestože se stanice nachází ve srovnatelné výšce s Hutěmi a Držkovou. Nicméně Kašava v nejnižší výšce (337 m n. m.) zaznamenala největší počet takových dnů. Počet mrazových dnů v drtivé většině dosahuje nejvyšších hodnot v údolí, což prokazuje i tabulka. Na Vančici na kopci jen 76 dnů, kdežto v údolí na všech místech přes 100 takových dnů. Významný rozdíl je pozorován mezi Vančicí a Ráztoky, dokonce o 65 dní více než na Vančici. Počet mrazových dnů bývá vždy navyšován v chladnější části roku při jasných nocí, kdy v údolí často mrzne, kdežto na kopcích se teploty pohybují i o několik °C výše.

V Kašavě, dne 29. 2. 2020                                               ..............................................
Vyhodnocení provedl:                       Jakub Flám, vedoucímeteorologických stanic

Zprávy

Roční přehled teplot v Kašavě za rok 2019

Teploty vzduchu v Kašavě v roce 2019 a porovnání s ostatními místy na VLKADRŽ celý text

ostatní | 29. 2. 2020 | Autor: Bc. Jakub Flám