Odeslat stránku e-mailem

Obsah

O METEOROLOGICKÉ STANICI

     Meteorologická stanice Kašava se nachází pod Rablinů v nadmořské výšce 337 m n. m., její oficiální název je "Kašava, pod Rablinů" s indikativem (B7KASA01). Základem celé stanice je meteorologická dvojžaluziová budka standardních rozměrů používaná v profesionální staniční síti. Uvnitř se nachází sada teploměrů, vlhkoměr a registrační přístroje zapisující teplotu a vlhkost vzduchu během celého týdne.

Meteorologická budka po dovozu ze Strážnice

     Jelikož patří Kašava díky své poloze k zajímavé lokalitě, co se týče měření nízkých teplot zejména v noci, vzešel v roce 2017 nápad zbudovat meteorologickou stanici. Tomuto kroku však předcházela důkladná příprava. Nejdříve byl proveden teplotní průzkum Kašavy, tak se stalo v létě roku 2017 a 2018. To vyžadovalo probdít několik nocí. Průzkum probíhal za jasných letních nocí, kdy na kopcích vál slabý teplý V až JZ vítr. Tím se údolí dokonale uzavřelo a vytvořilo si své mikroklima. V úvahu přicházely dvě lokality - u ČOV a pod hlavní komunikací pod Rablinů směrem na Kašavu. Instalována byla přenosná teplotní čidla, protože bylo třeba, aby dané dvě lokality prošly souvislejším měřením nejen pro záznam minimálních hodnot, ale i pro záznam hodnot maximálních. 

   Poté byly výsledky z těchto dvou "stanic" porovnány jak v maximálních tak v minimálních hodnotách. Aby se ukázalo, zda dané lokality mají smysl, proběhlo porovnání i s ostatními stanicemi na VLKADRŽ. Na základě vyhodnocení bylo rozhodnuto o lokalitě pod Rablinů. U ČOV se nachází přiliš vegetace a ta brání objektivnímu záznamu maximálních hodnot. 

Meteorologická budka v Kašavě

     Další práce spočívala ve vyjednávání s JZD Kašava o možnosti umístění na pastvinu. To proběhlo úspěšně. Pan starosta Josef Jarcovják se nabídl, že s realizací tohoto "projektu" rád vypomůže. Již během léta 2017 proběhla schůzka o možném umístění meteorologické budky s jeho významnou podporou. Jenže nastal problém. Manuální meteorologické stanice jsou historií a budky se v ČHMÚ téměř nepoužívají, pouze na profesionálních stanicích jako srovnávací měření. Štěstí však přálo a kolegům z ČHMÚ z Ostravy se podařilo sehnat dvě plastové budky bez podstavce a schůdků. Jedna z nich byla nachystána na rok 2018 na opravu a umístění.

     Plastové budky však nejsou úplně vhodné pro měření, mají několik nevýhod. Snad jediná dřevěná budka stála na stanici ve Strážnici a právě tato byla k dispozici. Na podzim 17. října 2018 byla s pomocí pana Romana Šumšála dovezena dřevěná budka v zachovalém stavu, bohužel stojan a schůdky za ta léta shnily. A začala poměrně náročná práce s opravou. Naštěstí podzimní počasí přálo a téměř měsíc se dalo intenzivně pracovat venku. Budka prošla rekonstrukcí od seškrábání barvy, přes broušení, rekonstrukci střechy až po nátěr penetrací proti vnějším vlivům a bílou barvou. Stojan a schůdky vyrobil pan Duda z Kašavy. 

Příprava na zahájení provozu

    Komplikace nastala při posledních úpravách, bohužel stojan na standardní rozměry budky byl vyroben jako kopie budky na Vančici, ale strážnická budka byla ze všech stran o 1 cm menší a nesedla přesně na stojan. Niméně se podařilo tento problém vyřešit. Před polovinou měsíce prosince 2018 byla zahájena stavba budky pod Rablinu do kotevních bloků z důvodu častého podmáčení terénu, aby stojan v zemi nehnil a v polovině prosince zahájila stanice svůj zkušební provoz, kdy proběhly poslední úpravy a přístroje prošly repasí.

    Oficiální zahájení měření započalo 1. 1. 2019. Stanice měří během celého týdne teplotu a vlhkost vzduchu na registrační pásky a teplotu vzduchu teplotním čidlem s ukládáním po 5 minutách. Data jsou každé pondělí stáhnuta do PC a odeslána do ČHMÚ k zpracování. Zpracovaná data jsou podrobena analýzám a průběžnému vyhodnocování a porovnávání s ostatními stanicemi VLKADRŽ pro záznam teplotních rozdílů nejen mezi stanicí na kopci Vančica, ale také pro porovnávání stanic v údolí.

Stanice zahájila měření

    Po prvních naměřených hodnotách to vypadá, že Kašava bude měřit nejen nějnižší teploty za příhodných klimatických podmínek v rámci VLKADRŽ, ale i v rámci Hostýnských vrchů a možná i celé Moravy, popř. republiky. 

   Poděkování při realizaci patří panu Dudovi za výrobu potřebných komponentů, panu Šumšálovi za pomoc ři dovozu budky a především za vstřícnost, ochotu a podporu panu starostovi Josefu Jarcovjákovi, bez něhož by stanice vzniknout nemohla. 

  Popřejme stanici, aby naměřila zajímavé hodnoty, které budou figurovat v republikovém měřítku. Věříme, že bude stanice přínosem i pro občany Kašavy.