Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Klub seniorů

Klub seniorů

Autor článků: Stanislav Marcoň

Posezení 17. listopadu 2011 – S HARMONIKOU

 Co vám mám povídat, bylo to bezva. Nějaké to drobné pohoštění, krapet vínka na povzbuzení nálady, ale hlavně harmonika. Již podruhé přišli zahrát seniorům na jejich posezení u kafíčka pan Zbranek se svou dcerou Izabelkou – a opět se zpívalo a bylo veselo. Takový zdravý předhodový „nátisk“. Ani se domů nechtělo. Další posezení bude 1. prosince. Na toto posezení jsme si pozvali paní Zabkovou z Vizovic, která bude předvádět výrobu Vizovického pečiva. A 15. prosince se naladíme ještě více vánočně. Ale 29. prosince to znova rozjedeme, a to přímo silvestrovsky. Proto si připravte móc veselou náladu, hlasivky a hodně vtipů do zásoby.
A hlavně přijďte i vy, kteří zatím váháte. Že se ještě seniory necítíte? Nebo naopak, že jste na to již příliš staří? Ale vždyť o to tady vůbec nejde. Jde o to, využít té příležitosti a užít si každé hezké chvíle, která se nabízí. Popovídat si, pobavit se, přijít na jiné myšlenky. Co doma. Doma to znáte.
Tak příště přijďte a uvidíte, že to bude bezva.
 Posezení 3. listopadu 2011 – S POLICIÍ ČR

 3. listopadu se uskutečnila beseda s příslušníky Policie České republiky na téma „CHOVÁNÍ SENIORŮ, ABY SE NESTALI OBĚTMI TRESTNÉ ČINNOSTI“.
Mladá, milá a příjemná. Tak by se dala charakterizovat por. Jitka Lysáčková – příslušnice Policie České republiky, která se svým kolegou, podprap. Petrem Jarošem zavítala mezi kašavské seniory, aby jim v téměř hodinové besedě přiblížila nebezpečné situace, do nichž se mohou ve své důvěřivosti dostat.
Podvodníci různého druhu a různého kalibru se v posledních letech množí jako houby po dešti. Jejich vynalézavost nemá hranic. Chudák senior, vychovaný ještě v době, kdy vlastnosti, jako je slušnost, zdvořilost a láska k bližnímu, nebyly považovány za ostudu, ale právě naopak, se nestačí divit.
Stát je neochrání, zákony jsou šity takřka na míru zlodějům, a když se policii konečně podaří nějakého podvodníka dopadnout a usvědčit, tak ho soudy nakonec osvobodí nebo ho propustí s podmínkou, což je spíše výsměch poctivým lidem, nežli přiměřený trest. Přibližně v tomto duchu probíhala převážná část této besedy a por. Lysáčková uváděla bezpočet příkladů lidského hyenismu, kdy se mnozí senioři ve své naivitě nechali podvodníky ošálit a připravit mnohdy o statisíce ba ne zřídka i o své celoživotní úspory. Ukázalo se, že zkušenost s těmito podvodníky mají i mnozí kašavští senioři, a to zdaleka ne v ojedinělém případě. Popisované události na této besedě byly tak alarmující, že člověku při tom tane na mysl otázka: Jsou ještě vůbec úcta k člověku, láska k bližnímu či pomoc bližnímu skutečně těmi ušlechtilými lidskými ctnostmi, jak nám to v mládí vštěpovali rodiče, nebo je to již dávno zavrženíhodný přežitek doby minulé, na který je třeba co nejrychleji zapomenout a hbitě se přeorientovat na bezcitnou egoistickou společnost, společnost tvrdých loktů? Ve které, požádá -li vás někdo o pomoc v nouzi, praštíte ho klackem po hlavě hned mezi dveřmi, ještě než to dopoví, aby náhodou nepraštil on vás? Jistě, že ne. Úcta, láska i pomoc bližnímu budou navždycky těmi nejušlechtilejšími ctnostmi člověka. A stojí a bude stát zato o ně usilovat. Jenom opatrnosti nebude v této době nazbyt. A na své aktuálnosti zřejmě hned tak neztratí (spíše naopak) – heslo „DŮVĚŘUJ, ALE PROVĚŘUJ“ nebo jiné, podobné heslo Bílé paní v jednom českém filmu, „VĚŘ, ALE KOMU VĚŘÍŠ, MĚŘ.“ A k opatrnosti opakovaně vybízela seniory i por. Jitka Lysáčková, když varovala před přílišnou důvěřivostí k cizím osobám, které se snaží pod různými záminkami vloudit do domů či vetřít do přízně. To ostatně téměř dennodenně slýcháme nebo čteme v médiích a stále se objevují nové a nové případy, kdy seniorům zůstávají po takové návštěvě už jenom oči pro pláč. Snad se lidé jednou poučí, snad začnou být opatrnější a snad k tomu přispěje i tato zdařilá beseda s kašavskými seniory.
Včasná a konkrétní informovanost je nejlepší prevencí proti kriminalitě vůči seniorům. Proto děkujeme příslušníkům Policie České republiky za jejich čas i zkušenosti a věříme, že informace získané na této besedě budou k užitku. Přesto přeji všem zúčastněným, ale i ostatním seniorům, aby je nic z toho, o čem byla řeč na besedě, nepotkalo. A pokud se u jejich dveří nebo v jejich životě objeví neznámé tváře, aby to byli jen lidé slušní a poctiví.
 Posezení 29. září 2011 – VÝTVARNÁ TECHNIKA ENKAUSTIKA

 Na toto odpoledne jsme pozvali paní Klimtovou, která se zabývá malováním obrázků technikou zvanou ENKAUSTIKA, což znamená nanášení vosků na papír pomocí žehličky.
Paní Klimtnová se touto technikou zabývá dva roky a její práce, které nám ukázala, jsou skutečně velmi hezké. Na tomto odpoledni se sešlo přes dvacet seniorů. Přišlo i několik mladších, kteří projevili zájem o předváděnou techniku malování a troufám si říct, že neodcházeli zklamaní.
Paní Klimtová sklidila se svým malováním velký úspěch a strávila mezi seniory mnohem delší čas než bylo dohodnuto. Téměř všem ochotně namalovala na požádání obrázek, a dokonce jsme se dohodli, že v listopadu přijede do Kašavy a provede kurz malování žehličkou.
Bylo to hezké odpoledne.
 Posezení 2. srpna 2011 – S PRIMÁŘEM MUDr. Gerychem

Na toto setkání přijal pozvání MUDr. Ivo Gerych, primář gynekologického oddělení NEMOCNICE ATLAS ve Zlíně.
Ve svém vystoupení nás seznámil s průběhem přestavby nemocnice, která funguje i v těchto složitějších podmínkách. Poté nám popsal činnost jednotlivých oddělení na jeho úseku – ambulanci, lůžkovou část, operační sál atd.
Zajímavé byly novinky v oboru gynekologie, které jsou důležité zvláště pro nás dříve narozené v případě potíží (např. různé způsoby operačních zákroků apod.).
V závěrečné části svého přednáškového bloku odpovídal MUDr. Gerych na četné dotazy týkající se nejen zdraví, ale i finančních otázek ve zdravotnictví.
Přednáška MUDr. Gerycha byla velmi zajímavá a je důležitým přínosem pro naši větší informovanost.
 Vytvořeno: 2. 12. 2014
Poslední aktualizace: 2. 12. 2014 11:55
Autor: