Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Hasiči

Sbor dobrovolných hasičů v Kašavě

Od roku 1911 v Kašavě aktivně pracuje Sbor dobrovolných hasičů. Historie tohoto spolku je velmi bohatá. Na stránkách kronik, které jsou z části uloženy v Okresním archivu na Klečůvce a u dlouholetého kronikáře, pana Františka Juráška, se lze dočíst velkou řadu zajímavostí. V kronikách jsou také dobové fotografie, které zachycují aktuálně hasiče i jejich techniku. Ta odpovídala úrovni tehdejší doby.

Spolkem dobrovolných hasičů v Kašavě prošla velká řada kašavských mužů, ale i žen. Jejich často obětavé a statečné činy jsou z části zaznamenány v kronikách, mnohé z nich však navždy zůstanou již minulostí a v zapomnění. Všechny však zasluhují úctu a obdiv, protože chránily veřejný i soukromý majetek a mnohdy také lidské životy před ničivým ohnivým živlem.

Dlouholetý občan Kašavy a také člen kašavských hasičů, P. Antonín Andrýsek, který v Kašavě působil v duchovní správě v letech 1966 až 2000, říkával, že hasičům se má vždy přát a podporovat jejich činnost. Jeho životní moudrost byla pravdivá.

 

 

Z činnosti SDH Kašava za rok 2022

KONČINY 2022

Končiny 2022

Po dvou letech jsme se opět dočkali končinové obchůzky po vesnici. Jako tradičně těšily hudbou a zpěvem dvě skupiny masek v čele s medvědy naše občany a zvaly k večerní taneční zábavě s bohatou tombolou.

Na dolním konci se o hudbu postarala harmonika s ozembuchem a na horním konci hrálo hotové hudební těleso, v čele s panem starostou Petrem Černochem. K vidění a slyšení byla trubka, baskřídlovka, tuba, klarinet, velký i malý buben.

Podle ohlasů, které jsme měli, lidé rádi otevírali, nabídli koblížky, chlebíčky, čaj i něco na zahřátí, zatančili si s medvědem a prohodili pár slov. Jsme vděční za tyto kladné odezvy.

O večerní zábavu se původně měla postarat místní hudební skupina ŽÍŽEŇ, bohužel ze zdravotních důvodů nemohla hrát, což nás mrzelo. Naštěstí měla volný termín hudební skupina BRIXEN BAND, která hrála i v září při 110. oslavách našeho sboru. Velké množství hostů vesele tančilo, bavilo se a vrcholem zábavy byla bohatá tombola. První cenou byl wellness pobyt pro dva.

Děkujeme všem za podporu a pěknou účast!

 

XXVII. MEZINÁRODNÍ HASIČSKÁ POUŤ NA SV. HOSTÝN

Kašavští hasiči na sv. Hostýně s přáteli z Daruvaru

Návštěva místního hřbitova

Návštěva Muzea dřevěného porculánu v Držkové

Poslední dubnový víkend jsme u nás přivítali kamarády hasiče z chorvatského Daruvaru, kteří se tradičně účastní hasičských poutí na sv. Hostýn.

Po pátečním příjezdu a krátkém občerstvení jsme s nimi navštívili Muzeum dřevěného porculánu Luby Marušáka v Držkové. Prohlídka se jim velmi líbila, stejně jako beránek, který nám dělal celou dobu společnost. Poté jsme byli na večeři v Hospůdce pod Rablinů.

V sobotu 30. dubna se konala pouť, které se zúčastnilo 910 uniformovaných hasičů ze 136 hasičských sborů (1 SK, 1x HR) a 85 hasičských praporů. Slavnostní mše svatá se konala v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v 10:15. Poté jsme se s bratry z Chorvatska zúčastnili slavnostního obědu s Mons. Janem Graubnerem a hejtmanem Zlínského kraje Ing. Radimem Holišem. Bylo to krásné a milé setkání se známými hasiči a kamarády z různých obcí. Po návratu domů jsme navštívili ještě místní hřbitov, kde jsme uctili památku našich zesnulých členů, zvláště bratra Antonína Zaorala (+ 2009) a sestry Anastázie Juráškové (+2021). Pak jsme se na návsi podívali na Stavění obecního máje a večer jsme prožili ve veselé atmosféře v hasičské zbrojnici.

V neděli dopoledne jsme se sešli v cukrárně, abychom se s našimi přáteli rozloučili před jejich dalekou cestou. Stejně jako je vřele přivítal, tak se přišel rozloučit i starosta obce, p. Petr Černoch. Jsme rádi, že se hasičská pouť po 3 letech zase vydařila a my jsme se mohli setkat !

 

HODY V ROŠTĚNÍ

Hody v Roštění

V neděli 8. 5. 2022 jsme přijali pozvání od našich bratrů hasičů a jeli do Roštění, kde se konala slavnostní mše svatá v kostele svatého Floriána. Poté jsme přijali pozvání na výborný oběd a doprovodný program. Děkujeme našim přátelům za pozvání a milé setkání!

 

 

HASIČSKÁ OKRSKOVÁ SOUTĚŽ 

Okrsková soutěž

Okrsková soutěž 2

Okrsková soutěž 3

V sobotu 14. 5. 2022 odpoledne se konala u nás na hřišti hasičská soutěž IX. okrsku. Celkově se soutěže v požárním útoku a štafetě zúčastnilo 14 týmů v kategoriích mladší žáci, starší žáci, ženy, muži a muži nad 35 let. Celou soutěž nám zpříjemňovalo slunečné počasí, k občerstvení bylo v nabídce pivo, limo, klobása a párek v rohlíku.

Soutěž se naštěstí obešla bez úrazů a doufáme, že se soutěžícím i jejich vedoucím líbila. Tímto zároveň děkujeme všem týmům za účast, aktivním hasičům SDH Kašava, kteří se postarali o organizaci a průběh soutěže, ČČK Kašava za zdravotnický dohled a všem občanům, kteří nás přišli podpořit!!

 

VÝSLEDNÁ LISTINA

POŘADÍ

TÝM

MUŽI

 

1.

DRŽKOVÁ

2.

KAŠAVA

3.

LUKOV

4.

LUKOVEČEK

5.

VLČKOVÁ

 

 

MUŽI 35+

 

1.

VLČKOVÁ

2.

LUKOVEČEK

 

 

ŽENY

 

1.

DRŽKOVÁ

 

 

STARŠÍ ŽÁCI

 

1.

LUKOVEČEK „A“

2.

DRŽKOVÁ

3.

LUKOVEČEK „B“

4.

VLČKOVÁ

 

 

MLADŠÍ ŽÁCI

 

1.

DRŽKOVÁ

2.

VLČKOVÁ

 

 

ZÁJEZD ČESKÉ BESEDY Z  DARUVARU

Zájezd české besedy

Zájezd České besedy

Zájezd České besedy

V neděli 26. 6. 2022 k nám dopoledne přijel autobus chorvatských turistů, členů „České besedy“. Zavítali do Česka na 3denní zájezd, kdy navštívili mimo jiné Kopřivnici, Pustevny a Valašské Meziříčí. Mezi hosty jsme poznali jak známé tváře hasičů, tak i nové, velmi sympatické a sdílné lidi. Většina z nich plynule a srozumitelně mluvila česky, takže jazyková bariéra nebyla překážkou. Jako aperitiv se podávala kašavská slivovice od starosty obce. Jako první si vzal slovo předseda České besedy Horní Daruvar, pan Damir Malina, který poděkoval za pozvání a krátce vzpomněl dobu před 25 lety, kdy se začínala utvářet naše chorvatsko- česká družba. Pozdravil především starostu naší obce, starostu hasičů a také paní učitelku Danielu Zezulkovou, která stála u zrodu tohoto přátelství. Dovezli nám pěkné dárky na upomínku, za což jsme jim velmi vděční. Poté naše hosty přivítal starosta obce Kašava, pan Petr Černoch, který vyzdvihl potřebu takových setkání a pronesl, že chorvatší přátelé u nás budou mít dveře vždy otevřené. Paní učitelka Daniela Zezulková poděkovala za pozvání, mile přátele přivítala a později si s nimi i pěkně zazpívala a zavzpomínala. Starosta hasičů Kašava, pan Roman Šumšal přivítal hosty a pozval je na pivo a guláš, který v kotlíku sám vařil a tím ukončil formální část setkání. Poté se už sedělo ve skvělé náladě při pivu a výborném guláši, který všem chutnal. Chorvatští kamarádi zahráli na harmoniku, pozoun a ozembuch, (který dostali od SDH Kašava v roce 1997) a všichni jsme si pěkně zazpívali. Po rozloučení a přání šťastné cesty domů naši přátelé odjížděli kolem 3 hodiny odpoledne. Děkujeme jim za krásné a milé setkání !

 

NÁBOR MLADÝCH HASIČŮ

Mladí hasiči

Mladí hasiči

Letošní podzim se po několikatileté pauze obnovil kroužek Mladých hasičů. Jsme rádi, že mnoho dětí projevilo zájem a rodiče je do hasičské zbrojnice přivedli. V zimních měsících se budou scházet 1x za 14 dní a budou se zábavnou formou seznamovat hlavně s teoretickými znalostmi , ale také dovednostmi. Vedoucími jsou manželé Jakub a Petra Kolářovi. Děkujeme jim za jejich čas a věříme, že nám vychovají další nástupce.

 

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SDH KAŠAVA 

Výroční valná hromada 2022

Výroční valná hromada 2022

Výroční valná hromada 2022

 V sobotu v podvečer 17. 12. 2022 jsme se sešli v novém sále u Šarmanů na výroční schůzi. Zhodnotili jsme činnost sboru, zásahové jednotky, mladých hasičů i pokladní za uplynulý rok a zároveň jsme odvolili dvě funkce, a to místostarosty sboru a jednatelky sboru. Místostarostou byl zvolen p. Ladislav Drábek a funkci jednatelky bude provádět p. Petra Kolářovou. Přivítali jsme také hosty, kteří přijali naše pozvání: p. Martina Holčíka, garanta IX. okrsku a člena VV OSH, p. Danu Soukupovou, která je naším dlouholetým sponzorem a také naše přátele, bratry hasiče z Roštění. Pozdrav a omluvu jsme přijali od p. Petra Černocha, starosty obce Kašava a p. Věry Hrošové, předsedkyně ČČK Kašava. Po oficiální části schůze a diskusi jsme se vesele družili při dobrém jídle a pití. Děkujeme všem členům za hojnou účast!