Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Hasiči

Sbor dobrovolných hasičů v Kašavě

Od roku 1911 v Kašavě aktivně pracuje Sbor dobrovolných hasičů. Historie tohoto spolku je velmi bohatá. Na stránkách kronik, které jsou z části uloženy v Okresním archivu na Klečůvce a u dlouholetého kronikáře, pana Františka Juráška, se lze dočíst velkou řadu zajímavostí. V kronikách jsou také dobové fotografie, které zachycují aktuálně hasiče i jejich techniku. Ta odpovídala úrovni tehdejší doby.

Spolkem dobrovolných hasičů v Kašavě prošla velká řada kašavských mužů, ale i žen. Jejich často obětavé a statečné činy jsou z části zaznamenány v kronikách, mnohé z nich však navždy zůstanou již minulostí a v zapomnění. Všechny však zasluhují úctu a obdiv, protože chránily veřejný i soukromý majetek a mnohdy také lidské životy před ničivým ohnivým živlem.

Dlouholetý občan Kašavy a také člen kašavských hasičů, P. Antonín Andrýsek, který v Kašavě působil v duchovní správě v letech 1966 až 2000, říkával, že hasičům se má vždy přát a podporovat jejich činnost. Jeho životní moudrost byla pravdivá.

 

Z činnosti SDH Kašava za rok 2019 

pouťPoslední dubnovou sobotu, 27. 4. 2019, se tradičně konala již 26. Mezinárodní hasičská pouť na sv. Hostýně. Zúčastnili se jí také naši bratři a sestry z dalekých končin naší vlasti, i ze zahraničí. Mons. Jan Graubner, který slavnostní mši svatou celebroval, posvětil i nové hasičské prapory. Celkem se na poutním místě sešlo více než 1300 uniformovaných hasičů s více než 100 prapory. Naší milou návštěvou byli opět naši přátelé, bratři hasiči z chorvatského Daruvaru.

 

V neděli 5. 5. 2019 jsme se zúčastnili hodů u našich přátel v Roštění. Jejich kostel je zasvěcen sv. Floriánovi, patronovi všech hasičů, kominíků, hrnčířů, pekařů a zedníků. Prožili jsme u nich pěknou, sváteční neděli. 16. 6. 2019 jsme opět zavítali k našim přátelům při příležitosti výročí 120 let trvání SDH Roštění.

Roštěníroštěníroštění

Konání okrskové soutěže, která v letošním roce připadla na náš sbor, se nemohlo uskutečnit z důvodu rekonstrukce hřiště. Taktéž se nekonala ani noční hasičská soutěž „O pohár starosty obce Kašava“.

 

končinyDne 9. 6. 2019 se naši členové zúčastnili organizace a průběhu Dětského dne v Kašavě. Konkrétně se ujali stanoviště s džberovkou, kde si děti mohly vyzkoušet pumpování vody a dále Kolo štěstí.

O víkendu 14. - 16. 6. 2019, kdy se v naší obci konaly Hudecké slavnosti, pomáhali naši členové s hlídáním aparatury a řízením. I tady se v jako mnoha případech potvrdila výborná spolupráce a domluva s Obecním úřadem.

Právě i v tyto dny se naši členové vydali do Chorvatska na akci „Dny bramboráků“, kde se zapojili do soutěže v přípravě a smažení bramboráků. Mezi několika družstvy si vedli výborně a tím také reprezentovali naši obec!

bramborákybramboráky

Dále se v měsíci říjnu konal sběr železného šrotu a pořádali jsme zájezd. 26. října 2019 jsme se vypravili autobusem v dobré náladě do do Čech pod Kosířem, kde se nachází Muzeum historických kočárů a Hasičské muzeum. Výlet jsme zakončili ve sklípku v Modré u Velehradu. Zájezd se vydařil, opravdu se bylo na co podívat!

 

výroční valná hromadaPoslední akcí v roce byla 14. 12. 2019 výroční valná hromada, na které jsme zhodnotili naši celoroční práci a vytyčili si plán akcí na příští rok. Mezi hosty jsme přivítali br. Zdeňka Kráčalíka, člena výkonného výboru OSH Zlín, p. Josefa Jarcovjáka, bývalého starostu obce Kašava, p. Petra Černocha, nového starostu obce Kašava, p. Věru Hrošovou, členku místní skupiny ČČK Kašava a p. Danu Soukupovou. Bratři hasiči z Roštění se omluvili, protože měli Výroční valnou hromadu jejich sboru ve stejný den. Při diskusi se ujal slova p. Josef Jarcovják a poděkoval za mnohaletou a skvělou spolupráci s hasiči za jeho působení a popřál novopečenému starostovi, p. Petru Černochovi, mnoho sil a pokračování ve vzájemné spolupráci Obecního úřadu a hasičů. Pan Černoch přislíbil, že naváže na zajeté koleje a další spolupráci. Dále na schůzi proběhly volby, při kterých byly některé funkce ve Výboru SDH Kašava změněny.

 

Z činnosti SDH Kašava za rok 2020

končinyLetos padly Končiny na sobotu 22. února. Naši členové oblékli nové kostýmy a vyrazili za doprovodu muziky zvát občany na večerní končinovou zábavu. Při té nám hrála již po několikáté oblíbená skupina místních hudebníků "Žížeň". Poděkování patří našim sponzorům, díky nímž mohla být bohatá tombola. Zábavy se zúčastnilo mnoho lidí a měla samé poztivní ohlasy.

Končinová zábava

Letos se z důvodu pandemie koronaviru nekonala Hasičská pouť na sv. Hostýn a další akce se taky konat nebudou nebo budou přeloženy a to až po uvolnění některých nařízení vlády, o kterých budeme informováni z OSH ČMS.

 

sběr železaV sobotu 9. května jsme pořádali brigádu. Chlapi od rána sbírali po obci železný šrot a ženy se sešly odpoledne ve zbrojnici, aby provedly jarní úklid.

 

odborná příprava