Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Farnost

Římskokatolická farnost Kašava

 Kašava je úzce spjata s tradicí předků. První zmínky o Kašavě pochází ze 14. století a byly psány v souvislosti s existencí farnosti a kostela. Dnes tyto kusé zprávy nalezneme v Zemských deskách uložených v Brně.

Starý kostel byl ze dřeva. Pulzující život farnosti byl zpřetrhán v 16. a 17. století, kdy zemí procházela nejprve husitská vojska a posléze Švédové. V roce 1745 v Kašavě, zásluhou hraběte Seilerna, postavili naši předkové zdařilou barokní stavbu kamenného kostelíka. Farnost byla obnovena v 18. století.

V Kašavě působila celá řada kněží. Mnozí z nich se zapsali do místní historie zlatým písmem. Přítomnost faráře ve farnosti byla a je pro věřící, ale i pro celou populaci, jistou devízou duchovních a morálních hodnot.

V současnosti kašavskou farnost spravuje P. Mgr. Jan Mach.

PŘEHLED BOHOSLUŽEB V KOSTELE SV. KATEŘINY

Kontakty

  • Kněz: P. Mgr. Jan Mach
  • Adresa: Římskokatolická farnost Kašava, Kašava 1, 763 19
  • Telefon: 799 797 611
  • E-mail: fakasava@ado.cz

Odkazy: