Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Příručka pro krizové situace

Instituce a úřady

 


Mimořádné situace

 


Důležitá telefonní čísla

 • 112 – Integrovaný záchranný systém
 • 150 – Hasiči
 • 155 – Záchranná služba
 • 158 – Policie

Při předání zprávy uveďte, co se stalo, kde se to stalo, jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte.

 


Varovný signál

 • kolísavý tón sirény po dobu 140 sekund, zpravidla 3× opakovaný v cca tříminutových intervalech ZVUKOVÁ UKÁZKA
 • vyhlašuje se při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí nebo při jejím nenadálém vzniku
 • po akustickém tónu sirény bude následovat bezprostřední tísňová informace nebo tísňová informace prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků (celorepublikové, regionální, místní) pro vyrozumění obyvatelstva o hrozící nebo již vzniklé mimořádné události
 • zvuk sirény vyjadřující varovný signál „Všeobecná výstraha“ znamená vždy nějaké nebezpečí. Bude nutné se UKRÝT nebo OPUSTIT OHROŽENÝ PROSTOR (EVAKUOVAT) a dodržovat stanovená opatření!

 

Obecné zásady

 • respektujte a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele a­pod.)
 • nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy
 • varujte ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí, nezapomeňte na neslyšící osoby
 • netelefonujte zbytečně – telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena
 • nepodceňujte vzniklou situaci
 • pomáhejte sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem
 • uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku
 • uposlechněte pokynů pracovníků záchranných složek

 

Ukrytí

 • opusťte venkovní prostor a ukryjte se v nejbližší budově nebo bytě
 • zavřete okna a dveře
 • vypněte klimatizaci
 • zapněte rádio nebo televizi a vyčkejte dalších pokynů poskytovaných prostřednictvím rozhlasových přijímačů

 

Zásady pro opuštění bytu nebo domu v případě evakuace

 • uhaste otevřený oheň v topidlech
 • vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček)
 • uzavřete přívod vody a plynu
 • ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt
 • dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou
 • kočky a psy si vezměte s sebou
 • ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, ponechte doma a dobře je předzásobte vodou a potravou
 • vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační středisko

 

Evakuační zavazadlo by mělo obsahovat

 • základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu
 • předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor
 • osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti
 • přenosné rádio s rezervními bateriemi
 • toaletní a hygienické potřeby
 • léky, svítilnu
 • náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku
 • kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti

 


Ochrana před povodněmi

 • informujte se na obecním úřadě, jak a kam se budete evakuovat v případě povodňového ohrožení
 • připravte si pytle s pískem na utěsnění nízko položených dveří a oken
 • připravte si léky, dokumenty, vhodné ošacení, potraviny a pitnou vodu na 2–3 dny
 • vlastníte-li osobní automobil, připravte jej k použití při evakuaci
 • připravte si evakuační zavazadlo
 • přestěhujte cenné věci a nebezpečné látky do vyšších pater
 • opusťte ohrožený prostor
 • případě evakuace dodržujte zásady pro opuštění bytu (domu)
 • je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na určené místo, které nebude zatopeno vodou

 


Evropská unie

 


Linky bezpečí a důvěry

 


Sociální záležitosti

 


Nezaměstnanost

 


Doprava a spoje

 


Zdraví

 


Odpady

 


Právo a zákony