Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Odpadové hospodářství

Obec Kašava vydala v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb. obecně závaznou vyhlášku, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zde k nahlédnutí

Poplatek za 1 rok je 600 Kč/osobu. 

Platby

Bankovním převodem

číslo účtu: 5324661/0100 (Komerční banka, a.s.)
variabilní symbol: Vaše číslo popisné, nebo číslo evidenční (začíná nulou)
do zprávy pro příjemce vypište za které ooby platíte
odpady

po zaplacení poplatku si na OÚ vyzvedněte nálepku.

V hotovosti:

Úřední hodiny obecního úřadu:

Pondělí: 8:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 12:00   13:00 - 17:00

Termíny svozu odpadu 

- viz kalendář níže

  • Svoz komunálu - Černá popelnice -  Každých 14 dní firmou Marius Pedersen
  • Svoz Papíru - Modrá popelnice 1x měsíčně  firmou Marius Pedersen
  • Svoz Plastů - Žlutá popelnice 1x měsíčně firmou Marius Pedersen
  • Svoz nebezpečného odpadu: Termín je vyhlašován během roku dle potřeby.
  • Svoz velkoobjemového odpadu: Termín je vyhlašován během roku dle potřeby.
  • Svoz pet lahví a tetrapaků: Ve žlutých a oranžových pytlích sváží každý pátek pracovníci OÚ. 

Odpadové centrum (Sběrný dvůr): 
   Otevírací doba odpadového centra:

  • středa 16:00 - 17:00
  • sobota 9:00 - 11:00

Kalendář svozu odpadů:

 

Mapa stanovišť a trasa svozů nádob:

Druhy odpadu

1. Objemný odpad – tj. takový odpad, který se z důvodu své hmotnosti nebo velikosti nevejde do běžné sběrné nádoby (popelnice, kontejner). Jedná se o sedací soupravy, skříně, koberce, pračky, sporáky atp. Jednou do roka probíhá mobilní sběr tohoto odpadu. Informace o sběru jsou vždy včas zveřejněny na úřední desce obecního úřadu, na informačním kanále kabelové televize, webu obce a jsou vyhlášeny obecním rozhlasem.

2. Nebezpečný odpad – odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů zákona a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností (např. olej, barva, lepidlo, pesticidy, kyseliny, léky, fotochemikálie, aj.). V naší obci můžete odvézt tento odpad do sběrného dvora. Jednou do roka probíhá také mobilní sběr tohoto odpadu. Informace o sběru jsou vždy včas zveřejněny na úřední desce obecního úřadu, na informačním kanále kabelové televize, webu obce a jsou vyhlášeny obecním rozhlasem.

3. Separovaný (tříděný) odpad – složka vzniklá sběrem za účelem dalšího využití (např. papír, sklo, plast, tetrapaky). 

4. Směsný komunální odpad – složka vzniklá po vytřídění všech výše uvedených odpadů. Tento odpad patří do sběrných nádob (popelnice, kontejnery). Svoz směsného komunálního odpadu probíhá v pondělí 1× za 14 dní.

Popelnice slouží výhradně pro odkládání tuhého zbytkového domovního odpadu po vytřídění využitelných a nebezpečných složek odpadu. Do popelnic nepatří tvrdé kovové a jiné předměty, kusy cihel, suť z bouraček, dráty, kovové pásky z obalů, velké celé papírové krabice a celé větve. Především v zimním období se doporučuje vlhké odpadky (slupky z brambor, zbytky zeleniny a pod.) zabalit do několika vrstev papíru (novin). Zmenší se tím podstatně možnost přimrznutí odpadů k popelnici a usnadní se její vyprázdnění.

Do popelnic jsou zakázané dávat nebezpečné odpady (olověné akumulátory, papírové filtry nasycené olejem, nádoby se zbytky olejů, zbytky prostředků pro chemickou ochranu rostlin a proti škůdcům, vyřazené léky, zbytky nátěrových hmot a ředidel, suché baterie, odpad rtuti – teploměry, zářivky a výbojky).

5. Výrobky podléhající zpětnému odběru – (minerální oleje, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky, elektrická a elektronická zařízení, elektropřístroje určené pro použití v domácnostech).
V naší obci můžete bezplatně odvézt tento odpad do sběrného dvora. Jednou do roka probíhá také mobilní sběr tohoto odpadu. Informace o sběru jsou vždy včas zveřejněny na úřední desce obecního úřadu, na informačním kanále kabelové televize, webu obce a jsou vyhlášeny obecním rozhlasem.

Nepotřebné elektrozařízení, které je funkční, neodkládejte do dvorů, ale využijte služeb www.jsemzpet.cz a podpořte tak organizace pečující o děti, azylové domy apod.

6. Biologický odpad – (zbytky ovoce, zeleniny, skořápky, travní hmota, listí, plevel, seno, jemné nebo nadrcené větve aj.) můžete uložit do zelených kontejnerů na bioodpad. Větve uložte vedle kontejnerů.

7. Stavební odpady – (stavební suť, zemina, kameny). Stavební odpad lze předat či odstranit zákonem stanoveným způsobem na vlastní náklady. Malé množství je možné odevzdat ve sběrném dvoru.

Webové odkazy

Pozor - svoz plastů výjimečně přesunut na úterý 16. listopadu

28.11.
Kašava
  Papír
Modré popelnice - Marius Pedersen
      Papír
Modré popelnice - Marius Pedersen
29.11.
30.11.
Kašava
  Sběrný dvůr
16:00 - 17:00
      Sběrný dvůr
16:00 - 17:00
1.12.
2.12.

Kašava (Zlín) Svoz pytlů pracovníkem OÚ. Nachystejte pytle k hlavní cestě, zabezpečte je proti otevření a rozfoukání odpadu větrem. Mimo státní svátky

Kašava
  Pet lahve
Pytlový sběr
  Tetrapaky
Pytlový sběr
      Pet lahve
Pytlový sběr
      Tetrapaky
Pytlový sběr
3.12.

Za č.p. 100 09:00 - 11:00 Ve státní svátek zavřeno

Kašava
  Sběrný dvůr.
9:00 - 11:00

Kašava (Zlín) Vaše nádoby na komunální odpad (popelnice) nachystejte k hlavní cestě.

Kašava
  Směsný komunální odpad
Černá popelnice - Marius Pedersen
      Sběrný dvůr.
9:00 - 11:00
      Směsný komunální odpad
Černá popelnice - Marius Pedersen
4.12.
5.12.
6.12.
7.12.
Kašava
  Sběrný dvůr
16:00 - 17:00
      Sběrný dvůr
16:00 - 17:00
8.12.
9.12.

Kašava (Zlín) Svoz pytlů pracovníkem OÚ. Nachystejte pytle k hlavní cestě, zabezpečte je proti otevření a rozfoukání odpadu větrem. Mimo státní svátky

Kašava
  Pet lahve
Pytlový sběr
  Tetrapaky
Pytlový sběr
      Pet lahve
Pytlový sběr
      Tetrapaky
Pytlový sběr
10.12.

Za č.p. 100 09:00 - 11:00 Ve státní svátek zavřeno

Kašava
  Sběrný dvůr.
9:00 - 11:00
      Sběrný dvůr.
9:00 - 11:00
11.12.
12.12.
Kašava
  Plast
Žlutá popelnice - Marius Pedersen
      Plast
Žlutá popelnice - Marius Pedersen
13.12.
14.12.
Kašava
  Sběrný dvůr
16:00 - 17:00
      Sběrný dvůr
16:00 - 17:00
15.12.
16.12.

Kašava (Zlín) Svoz pytlů pracovníkem OÚ. Nachystejte pytle k hlavní cestě, zabezpečte je proti otevření a rozfoukání odpadu větrem. Mimo státní svátky

Kašava
  Pet lahve
Pytlový sběr
  Tetrapaky
Pytlový sběr
      Pet lahve
Pytlový sběr
      Tetrapaky
Pytlový sběr
17.12.

Za č.p. 100 09:00 - 11:00 Ve státní svátek zavřeno

Kašava
  Sběrný dvůr.
9:00 - 11:00
      Sběrný dvůr.
9:00 - 11:00
18.12.
19.12.

Kašava (Zlín) Vaše nádoby na komunální odpad (popelnice) nachystejte k hlavní cestě.

Kašava
  Směsný komunální odpad
Černá popelnice - Marius Pedersen
      Směsný komunální odpad
Černá popelnice - Marius Pedersen
20.12.
21.12.
Kašava
  Sběrný dvůr
16:00 - 17:00
      Sběrný dvůr
16:00 - 17:00
22.12.
23.12.

Kašava (Zlín) Svoz pytlů pracovníkem OÚ. Nachystejte pytle k hlavní cestě, zabezpečte je proti otevření a rozfoukání odpadu větrem. Mimo státní svátky

Kašava
  Pet lahve
Pytlový sběr
  Tetrapaky
Pytlový sběr
      Pet lahve
Pytlový sběr
      Tetrapaky
Pytlový sběr
24.12.

Za č.p. 100 09:00 - 11:00 Ve státní svátek zavřeno

Kašava
  Sběrný dvůr.
9:00 - 11:00
      Sběrný dvůr.
9:00 - 11:00
25.12.
26.12.
Kašava
  Papír
Modré popelnice - Marius Pedersen
      Papír
Modré popelnice - Marius Pedersen
27.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.
1.1.