Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Založení sadu v lokalitě Kašpárky                     

 

  • Název projektu: Založení sadu v lokalitě Kašpárky
  • Registrační číslo žádosti: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_055/0005126
  • Realizace: 7. 11. 2017 – 30. 6. 2021
  • Poskytovatel dotace: OP Životní prostředí
  • Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
  • Výše dotace: 321 196 Kč (80% celkových způsobilých výdajů)

Cíl projektu

Cílem projektu je založení extenzivního sadu a dvou stromořadí vysokokmenných starých a krajových odrůd ovocných dřevin na cca čtyřhektarové louce v lokalitě Kašpárky, která se nachází v jižním cípu katastrálního území obce Kašava.

Popis projektu

Předmětem projektu je zakládání a regenerace zeleně v k. ú. Kašava. V rámci realizace dojde k odstranění a výsadbě dřevin v lokalitě Kašpárky v obci Kašava včetně tříleté následné péče. Realizací projektu dojde ke vzniku nových stanovišť pro výskyt saproxylických druhů hmyzu (např. ohrožený krasec třešňový (Anthaxia candens), časem i včetně dutinových druhů brouků. Vzniklé prostředí bude dále biotopem ubývajících a ohrožených druhů motýlů jako jsou např. ostruháčci, z nichž několik druhů má vazbu na ovocné dřeviny.

.