Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Řešení dopravní situace


Dne 20. dubna 2011 proběhlo jednání ve věci úprav dopravního značení silnice II/489 v průtahu obcí Kašava. Jednání bylo svoláno obcí Kašava po dohodě s majetkovým správcem silnic II. a III. tříd ve Zlínském kraji Ředitelstvím silnic Zlínského kraje.Hlavním důvodem žádosti obce bylo zvýraznění dopravního značení v centru obce, zejména v místech zvýšeného pohybu dětí přicházejících od ZŠ a MŠ k autobusovým zastávkám.

Jednání se zúčastnili:

  • Josef Jarcovják, starosta obce Kašava
  • Jaroslav Holý, člen zastupitelstva
  • Ing. Andrea Fuksová, silniční správní úřad Magistrátu města Zlín ODaSH
  • por. Zdeněk Kratochvíl, Policie ČR, DI-Zlín
  • Ing. Radek Berecka, provozně-technický náměstek Ředitelství silnic Zlínského kraje

Dohodnutý postup řešení

  • zvýraznění svislého dopravního značení
  • provést nápis DĚTI na vozovce
  • přesunutí některých stávajících dopravních značek

Obec Kašava zadá zpracování návrhu úprav svislého i vodorovného dopravního značení. Zvýraznění svislého dopravního značení zafinancuje obec, přesun a osazení nového dopravního značení zaplatí Ředitelství silnic Zlínského kraje.