Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Náves obce Kašava

logo rop

Dotační program : Integrovaný rozvoj a obnova regionu
Název projektu : Náves v obci Kašava - prostor pro setkávání obyvatel

Hlavním cílem projektu je revitalizace středu obce Kašava a vytvoření návsi, která bude sloužit široké veřejnosti k setkávání při různých akcích. Tím bude posílena jejich sounáležitost a vzájemné vztahy. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím úpravy veřejného prostranství a parkových úprav, vybudování zpevněné plochy, rekonstrukce příjezdové komunikace, vybudování chodníku, parkovacích ploch a pořízení mobiliáře (lavičky a veřejné osvětlení). Dále dojde k přemístění stávajícího památníku.


Dotační program : Integrovaný rozvoj a obnova regionu
Žadatel projektu : Obec Kašava
Projektant : ing.arch.Pavel Uhrmacher
Zhotovitel : ERGO VH s.r.o.,
Celkové náklady : 4.569.477,- Kč
Dotace z ROP : 3.884.055,- Kč
Podíl obce : 685.422,- Kč
Termín zahájení - 15.09.2014
Termín dokončení - 30.06.2015