Odeslat stránku e-mailem

Obsah

.

Přírodovědná učebna ZŠ a MŠ Kašava

  • Příjemce: Obec Kašava
  • Název programu: Integrovaný regionální operační program
  • Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011355
  • Dotace: 997.528,50 Kč

Cílem projektu jsou stavební úpravy a pořízení vybavení a pomůcky pro výuku do odborné učebny za účelem zvýšení kvality vzdělávání (a vzdělanosti) ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích.

 Na realizaci projektu byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.

Realizace: duben - květen 2020