Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Kašava partner projektu PLURAL financovaného Evropskou unií

Projekt Plural

Jedním z cílů EU v oblasti klimatu a energetiky je do roku 2030 snížit spotřebu energie a emisí v budovách.

Na základě toho byl EU představen koncept NZEB (Near Zero Energy Building –Logo Budovy s téměř nulovou spotřebou). Jedná se o budovy s vysokou energetickou náročností, které vyžadují vysokou úroveň účinnosti za využití či výroby obnovitelné energie na místě. NZEB lze dosáhnout pomocí prefabrikovaných komponent při renovaci budov, což umožňuje kontrolu kvality a zkracuje dobu renovačních prací. Kombinace prefabrikovaných výrobků a BIM (Building Information Modeling – Informační model budovy) usnadňuje proces a koordinaci renovací, zajišťuje kvalitu a také šetří čas a náklady.

Evropský projekt výzkumu a inovací PLURAL financovaný programem Horizon 2020 si klade za cíl navrhnout, ověřit a předvést paletu všestranných, přizpůsobitelných, prefabrikovaných sad Plug-and-Use, které lze umístit mimo pracoviště.

Projekt byl odstartován 1. října 2020 a končit bude 30. září 2024. Cíle projektu bude dosaženo na základě mezinárodní spolupráce 18 partnerů ze 7 evropských zemí s celkovým rozpočtem 9,5 milionu EUR.

mapa partnerů

Systém Plural

PLURAL navrhuje integrované řešení „Plug-and-Play“, které splňuje výše uvedené výzvy a zároveň bere v potaz potřeby uživatelů, proto také „Plug-and-Use“. Pro dosažení cílů projektu je nutné porozumět tomu, jak vybrat z různých technologií obnovitelných zdrojů energie, začlenit je do prefabrikovaných fasádních komponent a přizpůsobit jejich výkon podnebí a socioekonomickým podmínkám na různých typech budov. Cílem je také výroba s co nejmenší spotřebou energie a odpadu z materiálu. Pro všechny tyto procesy jsou bude vyvinuta platforma BIM a nástroj pro podporu rozhodování (DST), které zajišťují ideální výběr a integraci sady Plug-and-Use s rychlejší, levnější výrobou a instalací.

Systém Plural

Cíle projektu Plural

  • Téměř nulová spotřeba energie u budov s implementací systému Plug-and-Use

Vylepšená izolace fasád bude minimalizovat tepelné ztráty, hodnoty UV by měly být nižší než 0,23 W/m2K. Pomocí adekvátního výběru a provozem komponentů pro vytápění, chlazení, větrání, skladováním a zvýšeným podílem obnovitelné energie by měla být primární spotřeba energie budovy nižší než 60 kWh/m2.

  • Cenově příznivá renovace budov

Náklady na renovaci budou sníženy cca o 58% a to díky nákladově nenáročné prefabrikaci a stavbě založené na konceptu BIM s nástrojem pro podporu rozhodování (DST - Decision Support Tool).

  • Rychlá renovace

PLURAL zkrátí dobu renovace o 50% a to díky zkrácení času na návhr, nákup, výrobu, přípravu místa atd. Výroba souprav Plug-and–Use bude realizována souběžně s přípravou stavby, což zkrátí dobu renovace z 5-7 na 3-4 měsíce.

  • Ekologicky zaměřená renovace

Za dobu renovace budou sníženy emise CO2 o 15% a recaklovatelnost materiálu bude o 70% vyšší než současný průměr.

  • Flexibilita – Adaptabilita

Na základě kombinace různých typů skládání Plug-and-Use sad, které budou pro projekt vyrobeny a ověřeny, budou v rámci projektu vyvinuty možnosti pro všechny druhy obytných budov v různých klimatických pásmech EU.

Základní pilíře projektu

       1. Pilíř - Ukázka a testování pilotního výrobku v reálu

2.Pilíř - Vývoj a validace IT nástrojů

3. Pilíř - Návrh a výroba různých sad Plug-and-Use systému

4. Pilíř - Strategie vstupu

Účast Kašavy na projektu

Obec Kašava je poskytovatelem obytné budovy typické pro region Střední Evropy, a to zejména díky geometrickému rozložení, klimatu v oblasti a energetické náročnosti. Jedná se o dvoupodlažní budovu s dvěma byty a sklepy v suterénu postavenou mezi lety 1946-1950. Budova poslouží k implementaci systému PLURAL (NZEB, nízké náklady, rychlá prefabrikace mimo stavbu).

V rámci projektu proběhne částečná rekonstrukce budovy jako například výměna střešní konstrukce, která vytvoří flexibilní interiér pro měnící se požadavky uživatelů bytů. Po zahájení projektu byla budova prozkoumána odborníky, kteří zaznamenali stav domu, na jehož základě byl vytvořen předběžný návrh implementace projektu Plural. V další fázi proběhne 3D skenování, které bylo kvůli Covid omezením přesunuto na září 2021. Samotná instalace proběhne Plug-and-Use systému proběhne v letech 2023-2024.

Kašava demoKašava demo

Pro více informací o projektu navštivte webové stránky.

Aktuální informace naleznete na sociálních sítích.

socialssocialssocials