Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem projektu je založení a regenerace zeleně v k. ú. Kašava. V rámci realizace dojde ke kácení, ošetření a výsadbě dřevin, založení trávníku, včetně následné péče, a to v zastavěném území obce.
Celkové způsobilé výdaje: 1 769 606 Kč
Dotace EU: 1 061 764 Kč (60 %)
Příspěvek příjemce podpory: 707 842 Kč (40 %)
Datum zahájení realizace projektu: 11. 12. 2020
Datum plánovaného ukončení projektu: 30. 11. 2023
Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Příjemce dotace: Obec Kašava

.