Odeslat stránku e-mailem

Obsah

.

Modernizace odborných učeben v ZŠ a MŠ Kašava

  • Příjemce: Obec Kašava
  • Název programu: Integrovaný regionální operační program (47. výzva)
  • Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003868
  • Období realizace: 
  • Dotace: 4 670 166 Kč

Cílem projektu jsou stavební úpravy a pořízení vybavení do 2 odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání (a vzdělanosti) ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích.

Součástí projektu je také budování prvků bezbariérovosti a zkvalitnění konektivity školy.

 Na realizaci projektu byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.

Období realizace 1.7.2016 – 11.2.2020.