Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Ročník 2018

 • Okénko do Kašavy, Držkové a Vlčkové LÉTO 2018 (PDF)
  •  OKÉNKO DO KAŠAVY, DRŽKOVÉ A VLČKOVÉ- informační zpravodaj obce Kašava, Držková, Vlčková - vychází nepravidelně - ročník 8., číslo 1, Jaro 2018
   Redakce: Zdeněk Vlk, Stanislav Marcoň, Petr Černoch, Klára Černochová, Lubomír Marušák, Petra Hamplová, Hana Marušáková, Kateřina Holíková,
   Veronika Ponížilová, e-mail: redakce@kasava.cz. • Uzávěrka příspěvků do podzimního čísla: 30. 9. 2018 • Grafi cké zpracování: peterkopsa@gmail.com.
   Vydal: Obecní úřad Kašava Kontakt: Kašava 217, 763 19, Tel./ fax: 577 467 205, internet: www.kasava.cz, e-mail: info@kasava.cz
   náklad: 700 ks neprošlo jazykovou úpravou NEPRODEJNÉ registrační číslo: MK ČR E 13085
 • Okénko do Kašavy, Držkové a Vlčkové PODZIM 2018 (PDF)
  • OKÉNKO DO KAŠAVY, DRŽKOVÉ A VLČKOVÉ- informační zpravodaj obce Kašava, Držková, Vlčková - vychází nepravidelně - ročník 8., číslo 2, Podzim 2018
   Redakce: Zdeněk Vlk, Stanislav Marcoň, Petr Černoch, Klára Černochová, Lubomír Marušák, Petra Marušáková, Hana Marušáková, Kateřina Holíková,
   e-mail: redakce@kasava.cz. • Uzávěrka příspěvků do jarního čísla: 31. 3. 2019 • Grafi cké zpracování: peterkopsa@gmail.com.
   Vydal: Obecní úřad Kašava Kontakt: Kašava 217, 763 19, Tel./ fax: 577 467 205, internet: www.kasava.cz, e-mail: info@kasava.cz
   náklad: 700 ks neprošlo jazykovou úpravou NEPRODEJNÉ registrační číslo: MK ČR E 13085