Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Ročník 2017

  • Okénko do Kašavy, Držkové a Vlčkové LÉTO 2017 (PDF)
    • OKÉNKO DO KAŠAVY, DRŽKOVÉ A VLČKOVÉ- informační zpravodaj obce Kašava, Držková, Vlčková - vychází nepravidelně - ročník 7., číslo 1, Léto 2017 Redakce: Zdeněk Vlk, Stanislav Marcoň, Petr Černoch, Pavla Holíková, Klára Černochová, Lubomír Marušák, Hana Marušáková, Kateřina Holíková, Veronika Ponížilová, e-mail: redakce@kasava.cz. Grafi cké zpracování a tisk: peterkopsa@gmail.com. Vydal: Obecní úřad Kašava Kontakt: Kašava 217, 763 19, Tel./ fax: 577 467 205, internet: www.kasava.cz, e-mail: info@kasava.cz náklad: 700 ks neprošlo jazykovou úpravou NEPRODEJNÉ registrační číslo: MK ČR E 13085