Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Ročník 2016

 • Okénko do Kašavy, Držkové a Vlčkové JARO 2016 (PDF)
  • OKÉNKO DO KAŠAVY, DRŽKOVÉ A VLČKOVÉ- informační zpravodaj obce Kašava, Držková, Vlčková - vychází nepravidelně - ročník 6., číslo 1 , Jaro 2016 Redakce: Zdeněk Vlk, Stanislav Marcoň, Petr Černoch, Pavla Holíková, Klára Černochová, Lubomír Marušák, Hana Marušáková a Veronika Ponížilová e-mail: redakce@kasava.cz, Grafi cké zpracování a tisk: peterkopsa@gmail.com Vydal: Obecní úřad Kašava Kontakt: Kašava 217, 763 19, Tel./ fax: 577 467 205, internet: www.kasava.cz, e-mail: info@kasava.cz náklad: 700 ks neprošlo jazykovou úpravou NEPRODEJNÉ registrační číslo: MK ČR E 13085
    
 • Okénko do Kašavy, Držkové a Vlčkové SPECIÁLNÍ VYDÁNÍ - VESNICE ROKU (PDF)
  • OKÉNKO DO KAŠAVY, DRŽKOVÉ A VLČKOVÉ- informační zpravodaj obce Kašava, Držková, Vlčková - vychází nepravidelně - ročník 6., číslo 2 , mimořádné vydání 2016. Redakce: Zdeněk Vlk, Petr Černoch, Klára Černochová, Jaroslav Holý, Věra Vlková e-mail: redakce@kasava.cz. Grafi cké zpracování a tisk: peterkopsa@gmail.com. Uzávěrka přijímání příspěvků příštího čísla zpravodaje: 30. 9. 2016. Vydal: Obecní úřad Kašava Kontakt: Kašava 217, 763 19, Tel./ fax: 577 467 205, internet: www.kasava.cz, e-mail: info@kasava.cz náklad: 700 ks neprošlo jazykovou úpravou NEPRODEJNÉ registrační číslo: MK ČR E 13085
 • Okénko do Kašavy, Držkové a Vlčkové ZIMA 2016 (PDF)
  • OKÉNKO DO KAŠAVY, DRŽKOVÉ A VLČKOVÉ- informační zpravodaj obce Kašava, Držková, Vlčková - vychází nepravidelně - ročník 6., číslo 2 , Zima 2016 Redakce: Zdeněk Vlk, Stanislav Marcoň, Petr Černoch, Pavla Holíková, Klára Černochová, Lubomír Marušák, Hana Marušáková a Veronika Ponížilová e-mail: redakce@kasava.cz. Grafi cké zpracování a tisk: peterkopsa@gmail.com. Uzávěrka přijímání příspěvků příštího čísla zpravodaje: 30. 3. 2017. Vydal: Obecní úřad Kašava Kontakt: Kašava 217, 763 19, Tel./ fax: 577 467 205, internet: www.kasava.cz, e-mail: info@kasava.cz náklad: 700 ks neprošlo jazykovou úpravou NEPRODEJNÉ registrační číslo: MK ČR E 13085