Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Dobrovolné sdružení obcí Držková - Kašava - Vlčková

 

Příprava projektu úpravy hřbitova

(vyňato z Okénka)

Všichni známe stav našeho hřbitova. Bylo by určitě příjemné i pěkné, kdyby ke každému hrobu vedl pěkný chodník, kdyby byl hřbitov uspořádaný… Protože správu hřbitova děláme společně všechny tři obce, shodli jsme se, že se o to pokusíme. Je to určitě běh na dlouhou trať, ale za pokus to stojí. Už z důvodu nového programového období ( 2015 - 2020), kdy bude možné čerpat peníze z evropských fondů na takové účely. Zadali jsme projekt úpravy hřbitova Ing. arch. Miroslavu Balejovi, a ten vypracoval dvě varianty, které vám předkládáme k diskusi a připomínkování. Můžete se s připomínkami obracet přímo na své starosty v místě bydliště v Držkové, Kašavě, nebo ve Vlčkové.

 

Komentář architekta k jednotlivým variantám:

11. varianta 
Lepší a pohodlnější přístup prakticky ke každému hrobu, ovšem samozřejmě za cenu vyšších vstupních nákladů a nezbytnosti přesunu cca 122 hrobových míst (jedno i dvojhroby dohromady). Na stávající části hřbitova jsme přesunuli prakticky každou druhou řadu hrobů. Tam, kde vznikly průchody zbytečně moc široké, jsme uličku doplnili urnovými hroby, které díky své menší velikosti mohou být orientovány i pomníkem směrem po svahu. Nová část hřbitova je řešena tak, aby co nejvíce respektovala stávající spád terénu. 
Zde ke stažení ve vyšším rozlišení ve formátu *.pdf

 

22. varianta 
Ekonomická verze, která nezajišťuje pohodlný přístup ke každému hrobu, pouze podstatně snižuje v některých místech vzdálenosti, kdy se musí procházet úzkými prostory. Tato varianta umožní přesun o cca 70 hrobových míst méně. Vyzkoušeli jsme v ní rovněž možnost druhého přístupu na hřbitov z  levé části. Předpokládáme, že tato komunikace by byla pojezdná pro pohřební auto a umožnila by dovoz rakve prakticky až doprostřed hřbitova. Tato možnost je samozřejmě aplikovatelná s mírnou úpravou i pro variantu 1.
Zde ke stažení ve vyšším rozlišení ve formátu *.pdf

 

 

Pro obě varianty platí, že by bylo odpovídajícím způsobem rozšířeno i veřejné osvětlení, osazeny nějaké lavičky a případně doplněna dělící zeleň, případně i pár stromů pro vytvoření stínu v letních měsících. Kolumbárium je v obou případech umístěné do míst stávající kamenné zdi oplocení vlevo od vstupu. Velikost nových hrobových míst včetně uliček v rozšířené části hřbitova bude upraveno na základě požadavku na skladbu a velikost hrobů (jednohroby, dvojhroby, urnové hroby). Teď jsou pro zjednodušení všude zakresleny dvojhroby. Podružné uličky by mohly být buď vydlážděny, nebo ponechány pouze zatravněné.

Josef Jarcovják

 

Historie hřbitova

(vyňato z Okénka)

Hřbitov v Kašavě

Do roku 1834 byl hřbitov okolo kostela v Kašavě a na něm byli pohřbíváni i obyvatelé z Držkové. Tento prostor v obydlené části byl ale již malý, a proto bylo nutno uvažovat o zřízení prostoru nového.

Z tohoto důvodu byl místopřísežným dekretem ze dne 3. května 1859 číslo 11 204 a výnosem krajského úřadu v Uherském Hradišti ze dne 12. května 1859 č. 4 484, zbudován nový hřbitov a to v poli za Kašavou. Náklady na jeho zbudování hradily obce farnosti Kašava, Vlčková, Držková, Podkopná Lhota a to bez rozdílu náboženských vyznání.

Obec Kašava postoupila na vybudování nového hřbitova 64 sáhy z parcely č. 1861 a občan Jan Malčík, z domu č. 35, 80 sáhů z parcely č. 1007/a, a to za poplatek 12 zl.

Po vybudování byl nový hřbitov posvěcen v neděli po sv. Trojici, 2. října 1859. Bránu otevřel po slavnostní řeči místní farář Kašpar Michna, který působil na této farnosti v letech 1858 – 1865. Slavnosti se zúčastnili také evangeličtí faráři p. Daniel Sloboda a p. Jan Lany z Ratiboře, neboť na hřbitov se měli pohřbívat i zemřelí evangelíci z Vlčkové, Podkopné Lhoty a Kašavy. Evangelíci z Držkové byli pochováváni v Hošťálkové.


PaedDr. Zdeněk Panzar (Z připravované publikace o historii obce Držková)