Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Pozvánka na členskou schůzi

.OREL

Datum konání: 3. 3. 2019 začátek od 17:00

Místo konání: Orlovna, 76319 Kašava

Typ akce: ostatní

Organizátor: Neuvedeno

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI .

 OREL   jednota  KAŠAVA

Schůze se uskuteční v neděli 3.března 2019 v 17:00 hod. v Orlovně v Kašavě

Program:

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové a mandátové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  3. Zpráva o činnosti jednoty za rok 2018
  4. Zpráva o hospodaření a zpráva revizní komise za rok 2018
  5. Diskuse k předneseným zprávám, jejich schválení
  6. Volba : starosty, místostarosty, členů Rady jednoty a předsedy a členů Revizní komise
  7. Volba : delegátů na župní sjezd
  8. Plán činnosti na rok 2018
  9. Diskuze
  10. Usnesení

 

Pokud by nebyla členská schůze usnášeníschopná ve smyslu §33 odst.7 stanov Orla, svoláváme podle §33 odst.8 stanov Orla, náhradní členskou schůzi, která se uskuteční v neděli 03.03.2019 v 17:30hod. ve stejných prostorách a se stejným programem, jako původně svolaná výroční členská schůze. Na schůzi se budou vybírat členské příspěvky na rok 2019, všichni – děti i dospělí příspěvek 200,-Kč

 

Těšíme se na Vaši účast

Rada Orla jednoty Kašava

 


Vytvořeno: 25. 2. 2019
Poslední aktualizace: 25. 2. 2019 07:21