Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obnova operátu novým mapováním

Typ: ostatní
Katastrální mapa - digitalizace

Obnova operátu novým mapováním

.Jak si to vlastně představit. Většina vlastníků si myslela …, přijdou geodeti a oni nám ukážou, kde máme ty hranice, vyměříja z těch družic apod. Mýlka. Mapování se skládá ze dvou etap, etapy zjišťování vlastnických hranic za účasti vlastníků a následné zaměření vyšetřeného a odsouhlaseného stavu měřickou skupinou v 2. etapě. Pak je vlastní vyhodnocování a závěr, vyložení operátu k veřejnému nahlédnutí a vyhlášení platnosti nového operátu v závěrečné etapě.

V Kašavě probíhalo již od srpna loňského roku zjišťování hranic. Začalo 27.8.2018 a úvodní část, která zahrnovala místní část Teplice, areál farmy a chatové osady v „Chaloupkách“ a nad ČOV. Poslední šetření bylo provedeno 3.10.2018. Druhá největší část byla zahájena na jaře letošního roku, kdy 8. dubna 2019 jsme opět vyrazili do terénu a začali na Dolním konci Kašavy, pokračovali celé léto a poslední šetření jsme měli naplánované 10. října u poslední stavby na výjezdu směr Podkopná Lhota. Ještě ne vše je dopracováno, zůstalo pár věcí, které ještě zbývá dořešit. Původní záměr, že měřická skupina oddělení obnovy katastrálního operátu letos vyšetřený stav po nás zaměří zřejmě vzala za své, a je jen otázkou času, co počasí dovolí do konce roku změřit.

Ne všude jsme se setkali s pochopením, ale snažili jsme vše vysvětlit, hlavně poučit, že my „úředníci“ žádné hranice ukazovat nebudeme, to vlastníci nám mají ukázat, kudy vede vlastnická hranice. Ve většině případů panovala shoda s vlastníkem sousedního pozemku a pár problémových míst, kde vůle nebyla, kde „rány“ z minulosti bránily jakémukoliv kompromisu či smířlivému postoji, zůstanou a snad se jednou podaří najít řešení … .

.Touto cestou si dovolujeme upozornit vlastníky, že dočasná stabilizace dřevěnými kolíky, je nutné nahradit trvalou stabilizací a na obecním úřadu jsou k dispozici hraniční znaky pro tento účel. Také zjištěné nesoulady (přístavby, novostavby, změny průběhu staveb, vedlejší stavby atd.), bylo jich skoro padesát, zůstalo prozatím nevyřešeno, ale vlastníci byli poučeni, že nečinnost není tou správnou cestou. Padesát dva oficiálních dnů a pak mnoho dalších dnů, nad rámec harmonogramu, které jsme strávili v Kašavě bylo poučných a určitě se s Vámi rádi potkáme na konci příštího roku při veřejném vyložení nového Operátu na Obecním úřadě.

Za komisi zjišťování hranic

David Divoka a Jana Žůrková

Katastrální úřad pro Zlínský kraj

Katastrální pracoviště Zlín


Vytvořeno: 29. 10. 2019
Poslední aktualizace: 29. 10. 2019 08:44
Autor: Správce Webu