Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Kotlíkové dotace - Zlínský kraj

Typ: ostatní
Kotlíkové dotace - Zlínský kraj 1Zlínský kraj vyhlašuje Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III 10. září 2019 a elektronický příjem žádostí o poskytnutí dotace spustí 15. října 2019 v 8:00 hod.

Kotlíkové dotace ve Zlínském kraji – 3. vlna

Vyhlášení programu: 10. září 2019, elektronický příjem žádostí: 15. října 2019 od 8:00 hodin.

Pro koho je dotace určena?

Pro fyzické osoby - vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů na území Zlínského kraje, které jsou převážně vytápěny kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy, napojeným na otopnou soustavu a komínové těleso. Jeden žadatel může podat pouze jednu žádost o dotaci!

Za rodinný dům je pro účely dotace považován také bytový dům maximálně se 3 bytovými jednotkami.

 

Na co je dotace určena?

Na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy za nový ekologický zdroj tepla:

• Kotel pouze na biomasu (automatický i s ručním přikládáním)

• Plynový kondenzační kotel

• Tepelné čerpadlo

 

Žadatelem vybraný kotel musí být uveden v „seznamu kotlů“ podporovaných z kotlíkové dotace – Seznam výrobků a technologií, který je průběžně aktualizován a je zveřejněn na webových stránkách https://svt.sfzp.cz.

V případě nákupu nového kotle s ručním přikládáním (na kusové dřevo) je povinností žadatele pořídit i akumulační nádobu, a to o objemu, který je určen výkonem kotle - 55 l vody na 1 kW výkonu kotle.

Z kotlíkové dotace lze podpořit výměny kotlů realizované v období již od 15. 7. 2015.

Jaká je výše dotace?

· Tepelné čerpadlo – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč

· Automatický (samočinný) kotel na biomasu – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč

· Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 100 000 Kč

· Plynový kondenzační kotel – až 75 % způsobilých výdajů, nejvýše 95 000 Kč

Podpora bude navýšena o částku 7 500 Kč v případě, že je výměna kotle realizována v prioritní obci

 

Co je možné uhradit z dotace (způsobilé výdaje)?

• Nový kotel / zdroj včetně nákladů na jeho instalaci a stavební práce

• Novou otopnou soustavu

• Rekonstrukci stávající otopné soustavy

• Nezbytné zkoušky a měření spojené s uvedením kotle do provozu

• Projektovou dokumentaci (kromě nákladů na zpracování žádosti)

 

Jaké dokumenty budete k žádosti potřebovat?

• Fotodokumentaci původního kotle na tuhá paliva se zřejmým připojením na komín a otopnou soustavu

• Revizní zprávu původního kotle (musí být uvedena emisní třída kotle)

• Souhlas spoluvlastníka nemovitosti, případně pozemku

 

V rámci kotlíkových dotací NELZE provést výměnu:

• Stávajícího starého plynového kotle

• Stávajících kamen (kachlová, krbová, litinová) a kuchyňského sporáku

• Stávajícího kotle s ručním přikládáním emisní třídy 3 a vyšší

• Stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva

Vzor fotodokumentace k žádosti o kotlíkovou dotaci

 


Vytvořeno: 30. 4. 2019
Poslední aktualizace: 30. 4. 2019 10:02
Autor: Správce Webu