Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Katastrální pracoviště Zlín

Typ: ostatní
zahájilo v letošním roce obnovu katastrálního operátu novým mapováním

Vážení občané,

Katastrální pracoviště Zlín zahájilo v letošním roce obnovu katastrálního operátu novým mapováním na části katastrálního území Kašava. Výsledkem bude vytvoření nové digitální katastrální mapy a prověření souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu a v případě nalezení nesouladu jeho odstranění.

Obnova katastrálního operátu proběhne v následujících etapách:

  • zjišťování průběhu hranic pozemků a obvodů budov - provádí komise, jejímž předsedou je zaměstnanec Katastrálního pracoviště Zlín
  • podle výsledků zjišťování hranic bude následně provedeno jejich zaměření
  • zpracování výsledků měření do podoby nové digitální katastrální mapy
  • vyložení obnoveného katastrálního operátu
  • vyhlášení platnosti nového operátu

Obnovou katastrálního operátu nedochází ke změně Vašeho vlastnictví zapsaného v katastru nemovitostí. Nosnou etapou celého mapování je zjišťování průběhu hranic. Ke zjišťování hranic bude katastrální úřad zvát vždy postupně, v určitý den, dotčené vlastníky, aby si před komisí odsouhlasili průběh svých hranic. Je tedy proto velmi důležité, aby se pozvané osoby zúčastnili jednání.

Zaměstnanci katastrálního úřadu, členové komise pro zjišťování průběhu hranic a osoby oprávněné vykonávat zeměměřické činnosti mohou po oznámení vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na nemovitosti. Na nemovitost, která je oplocena, mohou vstoupit se souhlasem jejího vlastníka nebo oprávněného uživatele (§ 7, 8. 10 zákona č. 200/1994 Sb.). Pověřený zaměstnanec orgánu státní správy prokazuje oprávnění ke vstupu na nemovitost služebním průkazem.

Oprávněné osoby jsou povinny šetřit práva a majetek vlastníka a oprávněného uživatele nemovitosti a po ukončení zeměměřických činností uvést nemovitost do původního stavu; při tom jsou povinny dbát, aby co nejméně rušily hospodaření a užívání nemovitosti. Mohou také, po předchozím upozorněni, v nezbytném rozsahu provádět na vlastní náklad nutné úpravy terénu, oklešťovat a odstraňovat porosty překážející zeměměřickým činnostem a využívání značek. Obnovený katastrální operát bude veřejně vyložen v obci pro účely řízení o námitkách v termínu, který bude včas oznámen.

Vážení občané, těšíme se na spolupráci s Vámi při vytváření nového mapového díla.

                                                                                                Katastrální pracoviště Zlín


Vytvořeno: 19. 6. 2018
Poslední aktualizace: 19. 6. 2018 00:00
Autor: