Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Budování meteorologické stanice

Typ: ostatní
pod Rablinů

Budování meteorologické stanice pod Rablinů

Členitost Hostýnských vrchů je poměrně výrazná. Málokdo by řekl, že teploty, které naměříme v údolích na svých okenních teploměrech, se budou lišit od teplot, které bychom změřili na kopcích. Často nastává situace (nejen v zimě), kdy rána jsou v údolí velmi chladná, kdežto na výše položených částech Hostýnek si užíváme příjemného vlahého vzduchu. Teplotní rozdíly každý rok v nejnižších nočních teplotách pak činí i více než 10 °C. Od roku 2013 zahájila měření stanice na Vančici a postupem času dospěla do fáze základní klimatologické stanice. Činnost pozorování počasí expanduje do údolí s cílem zaznamenávat lokální teplotní rozdíly, které jsou nejvýznamnější právě v ranních minimálních teplotách. Od roku 2015 bylo proto zahájeno měření v údolí Držkové nejprve v obci, posléze i huťských Ráztokách a samotných Hutích. Teplotní rozdíly mezi Vančicí a těmito místy v ranních hodinách mnohdy činily až 10 °C s rekordem 11,6 °C v letošním roce.

Před umístěním stanic probíhalo pečlivé prozkoumání celé Držkové až po Marušku nad Trojákem. To znamenalo probdít několik jasných nocí za různých povětrnostních podmínek, sledovat, jak se chová proudění vzduchu s následným umístěním měřících stanic pro konečné rozhodnutí umístění stanice tak, aby co nejlépe vystihla dané místo nejen v nejnižších teplotách, ale i v těch nejvyšších denních. Držková není však jedinou lokalitou, kde klesají teploty oproti Vančici tak nízko. Dalším zajímavým místem je také Kašava. V létě 2017 proběhl taktéž průzkum Kašavy s cílem umístit meteorologickou budku do nejchladnější lokality. Rozhodování nebylo vůbec složité, protože nadmořská výška Kašavy se zvolna snižuje od Horního konce až po Dolní konec s nejnižším bodem u ČOV. Jenže se ukázalo, že v nejnižších bodech Kašavy se teplota sice dokáže dostat vemi nízko oproti Vančici a ostatním kopcům, avšak vzhledem k zástavbě a přítomnosti stromů ne tak nízko, jako v lokalitě pod Rablinů, která je o několik výškových metrů výše (cca. o 30 m).

Během pozdního léta 2017 proběhly debaty s panem starostou Josefem Jarcovjákem o možnosti umístit budku do lokality pod Rablinů. Problémem však byla situace kolem meteorologických budek. Nové plastové budky se pohybují v řádech desetitisíců korun a starších v republice není. Vzhledem k postupné automatizaci stanic ČHMÚ byly již budky rozdány, přesto kolegové z Ostravy našli k dispozici plastovou budku. Plastové budky však nejsou úpně vhodné, proto se pátralo ještě dále, zda nebude k dispozici budka jiná (dřevěná). V zimě 2018 pan starosta zadal panu Dudovi z Kašavy výrobu stojanu a schůdků k plastové budce dovezené od kolegů z Ostravy, avšak ihned následující den kolegové z Brna měli k dispozici dřevěnou budku a bylo rozhodnuto.

Dřevěná budka byla k dispozici ve Strážnici. 17. 10. vyrazila obecní dodávka MÁJA společně s panem Romanem Šumšálem do Strážnice pro dřevěnou budku. Demontáž probíhala hladce, stojan a schůdky byly úplně shnilé, naštěstí budka v zachovalém stavu. Ihned započaly práce na rekonstrukci budky, která představovala umytí, zbroušení barvy, následného nátěru penetrací ve třech vrstvách proti povětrnostním vlivům a bílou barvou. Potřeba bylo vyspravit částečně pohnilé nožky u budky. Podzimní počasí přálo, a tak se podařilo veškeré práce venku dokončit den před zhoršením počasí. Budka byla opatřena novou svrchní střechou. Komplikace nastala poté, co se budka postavila na vyrobený stojan. Úplně neseděla a bylo potřeba poupravit a také nadstavit budku do potřebné výšky za pomoci hranolů a hliníkových vinklů. Naštěstí vše proběhlo v pořádku a na počátku prosince 2018 byly do lokality pod Rablinů navrtány zemní vruty (patky) pro osazení budky a do poloviny prosince také samotná budka, která je plně vybavena přístroji na měření teploty a vlhkosti vzduchu s týdenním chodem, záznamem maximálních, minimálních teplot. Do konce roku ještě proběhne umístění teplotního čidla, které bude zaznamenávat v radiačním krytu teplotu vzduchu v 5ti minutových intervalech.

O tom, že zvolená lokalita je pro záznam nízkých teplot vhodná, ukazuje fakt, že noc na pátek 14. 12. 2018 přinesla minimum na -12 °C. Kašava tak překonala nejchladnější huťské Ráztoky. Důkazem je také sledování letních teplotních rozdílů mezi údolím a Kašavy při různých povětrnostních situacích, kdy kupříkladu v Hutích ve výšce 423 m n. m. ve stejný časový okamžik byla teplota o více než 8 °C vyšší než v Kašavě pod Rablinů. Věříme, že nová stanice bude přínosem pro celou obec a těšíme se na zajímavé zaznamenané hodnoty.

Velké poděkování patří panu Romanu Šumšálovi za pomoc při demontáži budky ve Strážnici a dovoz do Kašavy, následně za významnou podporu panu starostovi Josefu Jarcovjákovi, bez kterého by budka nemohla stát a v neposlední řadě také panu Dudovi, který vyhotovil stojan a schůdky, ty nejzákladnější komponenty pro to, aby budka vůbec stála.

V případě zájmu je možné se na stanici podívat po předchozí domluvě, popovídat si o tom, co a jak se měří a také co můžeme vyčíst z naměřených hodnot. Kontaktujte na tel.: 773 586 060 nebo na  e- mailu: meteo.vancica@seznam.cz, jakub.flam@seznam.cz.


Vytvořeno: 18. 12. 2018
Poslední aktualizace: 23. 12. 2018 19:15
Autor: Správce Webu