Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Výjimečná tropická noc v Kašavě

Typ: ostatní
Tropická noc dne 18.7.2021

Výjimečná tropická noc v Kašavě

    Pod pojmem tropická noc rozumíme stav, kdy teplota vzduchu nepoklesne v období od 21 h do 7 h do rána dalšího dne pod 20 °C. Zcela výjimečný rok v tomto směru byl 2015, kdy na Vančici bylo zaznamenáno 15 takových nocí. Tropické noci v letních měsících jsou na kopcích a v centrech měst poměrně běžné. Na kopcích často měříme teploty vzduchu vyšší než v údolí, zejména v případě, kdy proudí velmi teplý vzduch. Pokud jeho rychlost je nízká natolik, že nepronikne do údolí, dochází v údolích k ochlazování. Studený vzduch je těžký a usazuje se zde. Na kopcích však vane onen teplý vzduch, který neumožňuje teplotě klesat.

    Pokud však teplý vítr je dostatečně silný, aby promíchal vzduch i v údolích, teplota zde taktéž neklesá. Někdy se stává, že se v údolích během noci razantně, i o 10 °C oteplí, jelikož studený vzduch je doslova vyhnán teplým větrem. Měsíc červenec byl teplý. Maximální teploty ve většině dnů šplhaly nad 25 °C. Při vhodných meteorologických situacích vál mírný vítr i v údolích. Od 17. do 19. 7. jsme měřili vysoká noční minima i v Kašavě. Důvodem byl mírný SV vítr, který obecně snadněji proniká i do údolí. Jelikož se naše území nachází poměrně blízko Moravské brány, projevuje se zde její vliv. V Moravské bráně totiž vane z celého Česka nejsilněji S až SV vítr. Je to vyvoláno uspořádáním pohoří. Tato lokalita je obklopena ze západu Jeseníky a Oderskými vrchy, z východu zase Beskydy. Mezi těmito pohořími je výraznější tlakový rozdíl, který se musí vykompenzovat. Můžeme říci, že  se musí zachovat energie, takže vítr, který vane na Ostravsko z Polska, musí zrychlit, aby se energie zachovala a tlakový rozdíl byl vyrovnán.

    To je důvod, proč stačí i slabý SV vítr, který proniká do našich údolí snadno a udržuje teploty vysoko. Sice maximální denní teploty se v těchto dnech pohybovaly okolo 26 °C, SV vítr však neumožnil poklesu teplot v nočních hodinách. 17. 7. utekla tropická noc o několik desetin.

    Tabulka č. 1 znázorňuje maximální denní teploty a ranní minimální teploty od 17. do 19. 7. 2021. Pro úplnost dodejme, že na žádné další stanici, ani v Držkové, tropická noc v tyto dny nepadla. Pro území Kašavy je to poměrně vzácnost, pokud přihlédneme ke skutečnosti, že měří jedny z nejnižších nočních teplot z republiky v polohách až do 600 m n. m.

Datum

Maximální denní teplota

Minimální noční teplota

17.7.

26,7 °C

19,7 °C

18.7.

26,1 °C

20,2 °C

19.7.

26,0 °C

17,6 °C

 

Tabulka č. 1: Maximální denní a minimální noční teploty 17. až 19. 7. 2021

    Ještě stojí za zmínku, že od 1. 1. 2019, kdy stanice pod Rablinů je v provozu, byla naměřena nejvyšší minimální noční teplota dne 20. 7. 2019 18,5 °C (3. nejvyšší hodnota) a v letošním červenci patří 2. místo hodnotě 19,7 °C 17. 7. a 1. místo 20,2 °C 18. 7.

Jakub Flám


Vytvořeno: 23. 8. 2021
Poslední aktualizace: 23. 8. 2021 23:16
Autor: Jakub Flám