Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Dynamické počasí 28. - 29. 12. 2020

Typ: ostatní
Silný vítr, vysoké úhrny srážek, odezva toků, nízký tlak

Hodnocení hydrometeorologické situace 28. – 29. 12. 2020 a úspěšnost předpovědi počasí

(Silný vítr, silné srážky, odezva vodních toků, nízký tlak vzduchu)

Synoptická situace

V těchto dnech se přesunula hluboká tlaková níže z Britských ostrovů k SZ pobřeží Francie, následně Německa. Její centrální tlak vzduchu činil okolo 960 hPa. Současně nad Ruskem dále mohutněla tlaková výše, jejíž centrální tlak rostl nad 1040 hPa. Tento výrazný horizontální tlakový gradient vedl k zesílení JV až J větru. Tlaková níže přinesla i další nebezpečné jevy.

Průběh počasí (odpoledne 27. 12. – ráno 28. 12.)

Během nedělního odpoledne (27. 12.) začal zesilovat JV až J vítr, který v nárazech dosahoval v nižších polohách okolo 50 km/h, od vyšších poloh do 70 km/h, na horách do 90 km/h. Zároveň přibývala nízká oblačnost od JV. Později večer a v noci na pondělí 28. 12. se přidalo mrholení či velmi slabé sněžení zanedbatelné intenzity. Současně začala přibývat i frontální oblačnost. Během noci dále zesiloval vítr, který v nárazech dosáhl v nižších polohách okolo 60 km/h, ve vyšších polohách však vál už prudký vítr s nárazy okolo 70 – 90 km/h, na horách přes 100 km/h.

Průběh počasí (28. 12. 2020)

V pondělí převládalo zataženo, jen přechodně se oblačnost protrhávala na oblačno. Vítr vál čerstvý, od vyšších poloh silný. Nárazy se pohybovaly i v nižších polohách od 60 do 80 km/h. Ve vyšších polohách od 70 do 90 km/h, ojediněle i 100 km/h! Na horách nárazy překračovaly 110 – 120 km/h. Tlak vzduchu klesal silně. Večer se jeho hodnota ve Zlínském kraji pohybovala okolo 991 hPa, přičemž pokles se zpomaloval.

Později odpoledne a k večeru dosáhl vítr nejsilnějších nárazů, ve vyšších polohách překročily nárazy 100 km/h a s vysokou pravděpodobností v nejvyšších polohách Hostýnských, Vizovických vrchů, Bílých Karpat i 110 km/h (> 30 m/s). Na hřebenech Beskyd byly nárazy do 120 km/h.

Se zesilujícím větrem se k večeru přidaly i srážky. Ty byly velmi nerovnoměrně rozloženy. Z důvodu silného proudění ve výšce i při zemi spadlo nejméně srážek na závětrné straně Bílých Karpat, Beskyd a Hostýnských vrchů. Nejvíce se k večeru rozpršelo na JV kraje podél hranice se Slovenskem, později večer i na Hané.

Následující obrázek představuje graf průběhu meteorologických prvků na Meteorologické stanici Hošťálková, Maruška v Hostýnských vrších v nadmořské výšce 664 m n. m. Dle grafu je patrné, že nárazy větru několikrát přesáhly 90 km/h (hnědá křivka) s maximem cca 28 m/s (téměř 101 km/h).

Průběh meteorologických prvků na stanici Maruška

Obrázek č. 1: Průběh meteorologických prvků na Marušce 28. – 29. 12. 2020

Průběh počasí (noc na 29. 12. 2020)

Během noci na úterý 29. 12. začal poměrně rychle slábnout vítr. Srážková činnost zesilovala. Teploty se v kraji od pondělního dne, kdy dosáhly maxim ve večerních hodinách (od 4 do 6 °C), udržely do druhé poloviny noci na úterý. Brzy ráno se náhle ochladilo na 0 až 2 °C. Vítr na většině míst zeslábl až na slabý a změnil se na JZ. Srážky, které padaly do brzkého rána převážně ve formě deště, jen nad cca 800 m n. m. ve sněhu, se začaly měnit velmi rychle na sníh i v nižších polohách, cca nad 300 m n. m. Zároveň docházelo k jejich slábnutí a následnému ustávání. Oblačnost se velmi rychle protrhala na polojasno. Do 400 m n. m. napadlo od poprašku do 1 cm sněhu, do 600 m n. m. do 3 cm a výše do 5 – 10 cm sněhu.

Další nebezpečné jevy

Kromě silného větru se v úterý k ránu a ráno vyskytly další nebezpečné jevy. Na krajním JV kraje spadlo za cca 12 h od 30 do 50 mm srážek, z nich nejvíce během noci na úterý 29. 12. Od 25 do 30 mm bylo měřeno i na Hané. S ohledem na nasycenost půdy a vysoké úhrny za kratší časový úsek, docházelo k rychlému vzestupu hladin vodních toků s dosažením SPA. Na Uherskobrodsku a Luhačovicku byly dosaženy 1. a 2. SPA. Hladiny během několika hodin stouply i o 2 až 2,5 m.

2. SPA byl dosažen zde: Olšava v Uherském Brodě, Korelačský potok v Luhačovicích a Vlára.

Následující obrázek dokazuje výrazný vzestup hladiny vodního toku Vlára během několika hodin. Před 7. h ráno 29. 12. tekla korytem dvouletá voda.

Vzestup hladiny vodního toku Vlára

Obrázek č. 2: Vzestup hladiny Vláry (zdroj Vodohosp. Informační portál)

S protrhávající se oblačností se zejména v JZ části kraje při poklesu teplot v přízemní vrstvě pod bod mrazu začalo tvořit náledí.

Vliv větru na množství srážek

Jak bylo uvedeno, srážky byly velmi nerovnoměrně rozloženy. Důvodem je silné přízemní i  výškové proudění v kombinaci s orografií. To dokazuje následující obrázek (rozložení srážkových úhrnů za 24 h do rána 29. 12.).

Úhrn srážek za 24 h, z nich věšina spadla za 12 h

Obrázek č. 3: Srážkové úhrny za 24 h v úterý 29. 12. ráno (zdroj ČHMÚ)

Z obrázku je patrné, že čerstvý až silný JV vítr způsobil vyšší spad srážek na JV okraji Zlínského kraje. Za Bílými Karpaty (Uherskohradišťsko) spadlo o 4x méně srážek (srážkový stín). Zřetelný je i stín za Beskydami na Ostravsku a za Hostýnskými vrchy ve směru od J na S.

Více srážek spadlo i na Hané (Bystřice pod Hostýnem a Kroměříž). Důvodem je pravděpodobně jakási úžina mezi Chřiby a Hostýnskými vrchy, která napomohla roztékání silného vzduchu od JJV kolem JZ okraje Hostýnských vrchů směrem na SSZ a dále z JV na Z po SV okraji Chřibů. Dalším faktorem byla pravděpodobně tvorba vírů na orografických překážkách, kdy srážky společně s nimi byly unášeny, zdvihány do větších výšek a následně padaly až v určité vzdálenosti za překážkou. V neposlední řadě se však projevil i záchyt srážek ve srážkoměrech. Při silném větru často dochází k tomu, že srážky padají ne téměř kolmo, ale naopak pod malými úhly vůči vodorovné rovině a srážkoměry je nejsou schopny správně zachytit. I v tomto případě se projevuje tvorba vírů, kdy srážky „obletí“ srážkoměr a dopadnou mimo něj.

Následující tabulka ukazuje nejvyšší úhrny srážek za 24 h, přičemž jak bylo uvedeno, většina z nich spadla za 12 h.

Bojkovice (Korelačský potok)

56,6 mm

Huslenky, Kychová

44,7 mm

Valašská Senice

39,3 mm

Tabulka č. 1: Nejvyšší úhrny srážek v kraji

Další tabulka ukazuje nejnižší úhrny srážek.

Hluk

8,6 mm

Staré Město u UH

9,9 mm

Valašské Meziříčí

11,5 mm

Tabulka č. 2: Nejnižší úhrny srážek

Hodnocení úspěšnosti předpovědi počasí (vítr, srážky, teplota)

Předpověď nejen pro Zlínský kraj uváděla, že sněhové srážky se vyskytnou v noci na úterý 29. 12. cca nad 700 m n. m., což předčilo skutečnost (výskyt sněžení už nad 300 m n. m.). Množství srážek taktéž předčilo očekávání. Dle numerických modelů mělo na většině míst spadnout za 24 h, z toho většina z nich za 12 h, okolo 15 – 30 mm, přičemž hodnota 30 mm lokálně (skutečně 30 – 50 mm na celém JV okraji Zlínského kraje, jinak okolo 15 mm, spíše ojediněle pod 10 mm). Následná hydrologická situace nebyla vůbec uvažována (skutečně až 2. SPA). Co se týče předpovědi teplotních poměrů, ty odpovídaly skutečnosti, ochlazení na většině míst od 2 do 0 °C.

DŮVOD NE PŘÍLIŠ ÚSPĚŠNÉ PŘEDPOVĚDI:

Problémem předpovědi množství a skupenství srážek včetně hydrologické odezvy je zejména poloha samotné tlakové níže. Její posun oproti předpokladům i o 50 – 100 km směrem na V či Z mění podmínky cirkulace, teplotní poměry, množství srážek i jejich skupenství.

Jakub Flám


Vytvořeno: 30. 12. 2020
Poslední aktualizace: 30. 12. 2020 14:08
Autor: Jakub Flám