Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Vyhodnocení teplotních minim na stanicích VLKADRŽ v republikovém měřítku za březen 2019

    Pan Pavel Jůza pracující v ČHMÚ v Ústí nad Labem zpracovává ze své vlastní iniciativy (nad rámec svých povinností) přehled teplotních minim za každý měsíc a vkládá je na stránky INFOMETu ČHMÚ pod názvem „Minimální teploty v (měsíci) 2019 na horách i v nižších polohách.“ Jedná se o přehled všech dostupných stanic, které odesílají údaje ať už automaticky či manuálně do databáze CLIDATA. Vždy jsou uvedena ta nejnižší naměřená data za celý měsíc a rozebrána z různých hledisek dle nadmožské výšky. Zde přinášíme výňatek z jeho zprávy uvedené na INFOMETu. Celá zpráva je dostupná zde: 

http://www.infomet.cz/index.php?id=read&idd=1555027838

     V následujících tabulkách jsou údaje ze stanic ve výšce do 600 m n.m. Z této výšky jsou k dispozici údaje z cca 216 stanic. V následujících tabulkách jsou uvedeny stanice s nejnižší minimální teplotou v březnu a stanice, které některé dny měly nejnižší minimum ze všech stanic ve výšce do 600 m n.m. 

Minimální teploty ze stanic do 600 m n. m. - březen

     V následující tabulce jsou stanice ve výšce do 600 m n.m., kde v březnu bylo nejvíc mrazových dnů. 

Počet mrazových dnů v březnu      V následujících tabulkách jsou údaje ze stanic v nižších polohách, tedy ve výšce do 400 m n.m. Z této výšky jsou k dispozici údaje z cca 127 stanic. V následujících tabulkách jsou uvedeny stanice s nejnižší minimální teplotou v březnu a stanice, které některé dny měly nejnižší minimum ze všech stanic v nižších polohách.

Minimální teploty ze stanic do 400 m n. m. - březen    A v následující tabulce jsou stanice v nižších polohách, kde bylo v březnu nejvíc mrazových dnů. 

Počet mrazových dnů v březnu ze stanic do 400 m n. m.Informace byly použity z INFOMETu ČHMÚ.

Hodnocení upravil:                                                                           Jakub Flám                                                                                                              v Kašavě, 20. 5. 2019

 

Vyhodnocení teplotních minim na stanicích VLKADRŽ v republikovém měřítku za únor 2019

    Pan Pavel Jůza pracující v ČHMÚ v Ústí nad Labem zpracovává ze své vlastní iniciativy (nad rámec svých povinností) přehled teplotních minim za každý měsíc a vkládá je na stránky INFOMETu ČHMÚ pod názvem „Minimální teploty v (měsíci) 2019 na horách i v nižších polohách.“ Jedná se o přehled všech dostupných stanic, které odesílají údaje ať už automaticky či manuálně do databáze CLIDATA. Vždy jsou uvedena ta nejnižší naměřená data za celý měsíc a rozebrána z různých hledisek dle nadmožské výšky. Zde přinášíme výňatek z jeho zprávy uvedené na INFOMETu. Celá zpráva je dostupná zde: 

http://www.infomet.cz/index.php?id=read&idd=1553740912

  V následující tabulce jsou uvedeny stanice, které byly v některých dnech těmi nejchladnějšími ze všech stanic. Mezi ně se zařadila i Kašava. V jednom dni byla nejchladnější stanicí z republiky.Tabulka č.1

      V následující tabulce jsou uvedeny stanice ležící do nadmořské výšky 600 m n. m. Do této výšky jsou údaje cca z 230 stanic. Kašava byla dokonce ve 4 dnech nejchladnější ze všech stanic do této nadmořské výšky.Tabulka č.2

    V další tabulce jsou stanice ve výšce do 600 m n. m., kde bylo nejvíce mrazových dnů v únoru, tj. dnů, kdy teplota vzduchu poklesne pod bod mrazu. Mezi tyto stanice se dostala stanice Držková, Hutě, Ráztoky. Ostatní stanice měly méně mrazových dnů, 26 mrazových dnů zaznamenala Kašava.Tabulka č.3

     Další tabulky představují stanice v nadmořské výšce do 400 m n. m., kterých je cca 130. Stanice v Kašavě se umístnila mezi 12 stanicemi s nejnižší únorovou teplotou (viz první tabulka) a drtivě překonala všechny stanice, které byly nejchladnější v jednotlivých dnech. Ve 14 dnech byla nejchladnější stanicí (tedy z počtu 130 stanic). Stanice Držková, Hutě, Ráztoky byla nejchladnější pouze v 1 dni, přitom vzdálenost (vzdušná) od Kašavy je jen několik kilometrů.Tabulka č.4

     Poslední tabulka představuje stanice, které zaznamenaly nejvíce mrazových dnů, tj. dnů, kdy teplota poklesla pod bod mrazu, ve výšce do 400 m n. m. Ze 130 stanic se na 2. a 3. místě umístily Ráztoky a Kašava.Tabulka č.5Informace byly použity z INFOMETu ČHMÚ.

Hodnocení upravil:                                                                           Jakub Flám                                                                                                              v Kašavě, 31. 3. 2019

 

Vyhodnocení teplotních minim na stanicích VLKADRŽ v republikovém měřítku - leden 2019

    Pan Pavel Jůza pracující v ČHMÚ v Ústí nad Labem zpracovává ze své vlastní iniciativy (nad rámec svých povinností) přehled teplotních minim za každý měsíc a vkládá je na stránky INFOMETu ČHMÚ pod názvem „Minimální teploty v (měsíci) 2019 na horách i v nižších polohách.“ Jedná se o přehled všech dostupných stanic, které odesílají údaje ať už automaticky či manuálně do databáze CLIDATA. Vždy jsou uvedena ta nejnižší naměřená data za celý měsíc a rozebrána z různých hledisek dle nadmožské výšky. V lednu 2019 přibyla do pozorovací sítě také Kašava jako doplňková stanice a dle zpracovaných údajů exceluje!! Zde přinášíme výňatek z jeho zprávy uvedené na INFOMETu. Celá zpráva je dostupná zde: 

http://www.infomet.cz/index.php?id=read&idd=1550715254

   V následující tabulce jsou uvedeny stanice, které byly v některých dnech nejchladnějšími stanicemi ze všech stanic, které v republice zasílají data do databáze CLIDATA. Z tabulky je zřejmé, že Kašava byla v 1 dni nejchladnější ze všech dostupných stanic (k 17. 2., kdy data byla zpracována, to bylo z počtu cca 296 stanic (jak uvádí kolega Jůza), které měly kompletní data za měsíc leden).Nejchladnější stanice z cca 296 stanic v některých dnech

    V dalších tabulkách jsou uvedeny stanice z výšky do 600 m n. m., kterých bylo dostupných cca 219. Levá tabulka ukazuje stanice s nejnižší minimální teplotou v lednu. Kašava se umístila na 3. místě z tohoto počtu 219 stanic. Do přehledu se dostaly i Ráztoky v Hutích (20. místo). Pravá tabulka ukazuje stanice, které byly v některých dnech nejchladnějšími stanicemi z daného počtu. Kašava se dle tabulky umístila na 2. místě a byla ve 4 dnech nejchladnější stanicí v polohách do 600 m n. m. V tabulce je uvedena i Vančice (v 1 dni nejchladnější ze všech stanic do 600 m n. m.).Nejnižší teploty v lednu a nejchladnější stanice v některých dnech do 600 m n. m.

    V následující tabulce jsou uvedeny stanice do 600 m n. m., které zaznamenaly v lednu 2019 31 mrazových dnů (tj. počet dnů, kdy teplota poklesla pod 0 °C). Dokonce všechny stanice VLKADRŽ jsou v přehledu, v Držkové, obci to bylo 30 dnů.Největší počet mrazových dnů do výšky 600 m n. m.

      V další tabulce jsou uvedeny stanice do 400 m n. m. Dostupné údaje jsou cca ze 130 stanic. Kašava na 1. místě z tohoto počtu stanic v nejnižší měsíční lednové teplotě. Napravo v tabulce výrazně převyšuje počet dnů, kdy byla nejchladnější stanicí ze stanic do této výšky. Do přehledu se opět dostaly i Ráztoky (9. místo).Nejnižší teploty v lednu a nejchladnější stanice do výšky 400 m n. m.

    V poslední tabulce jsou uvedeny stanice, které měly největší počet mrazových dnů do polohy 400 m n. m. Kašava opět obsadila 1. místo společně s Ráztoky a samotná stanice v obci Držková (30 mrazových dnů).Největší počet mrazových dnů do výšky 400 m n. m.Informace byly použity z INFOMETu ČHMÚ.

Hodnocení upravil:                                                                           Jakub Flám                                                                                                              v Kašavě, 21. 2. 2019

 

Ze zimy do „jara“ a z „jara“ do zimy

   Ryze zimní počasí od počátku ledna, kdy se teploty většinou i přes den pohybovaly pod bodem mrazu či slabě nad ním, byly nárazově ukončeny citelným oteplením v prvním únorovém víkendu. Ještě noci posledních lednových dnů byly zejména v údolí mrazivé, kdy nejnižší noční teploty atakovaly -15 °C, v Držkové téměř k -16 °C, v Kašavě dokonce -16,8 °C, přičemž na Vančici jsme měřili oproti Kašavě minima o 8 – 10 °C vyšší, kdy během noci se vyskytly teplotní rozdíly Vančica x Kašava až 12 °C. Poslední mrazivá noc se vyskytla na pátek 1. února, kdy v údolí poklesly teploty v první polovině noci na hodnoty kolem -9 °C, v Kašavě opět nejméně na -10 °C. Během noci se nasunula nízká oblačnost a docházelo k oteplování.

   Oteplování pokračovalo i během pátku a následujících dní. Během noci na 1. února docházelo v údolí k pozvolnému oteplování, které v brzkých ranních hodinách bylo výrazné. To z toho důvodu, že ve vyšších polohách Hostýnských vrchů zesílil JV vítr na čerstvý nárazový a dostal se částečně i do údolí. Již ráno bylo tedy v údolích těsně kolem bodu mrazu, kdežto ve vyšších polohách stále mrzlo.

   Pozvolné oteplování pokačovalo i během pátku, kdy v údolí vystoupily teploty na hodnoty od 3 °C do 5 °C, na Vančici na 3 °C, ve vyšších polohách Hostýnek kolem 2 °C. Největší oteplování ale započalo během večera, kdy dorazil na vrchy prudký vítr, ten v nárazech dosahoval hranice vichřice. I v údolí vál čerstvý vítr s menšími nárazy. V sobotu 2. února ráno jsme měřili teploty v údolí okolo 6°C, ve vyšších polohách Hostýnek taktéž kolem 6 °C. Ráno však vítr přechodně zeslábl a v údolí se i při skoro zatažené obloze ochladilo až k 1 °C. Vítr sílil během dopoledních hodin a nejsilněji foukal během poledních a brzkých odpoledních hodin. Na Vančici dosáhl náraz přes 60 km/h, kdežto na stanici Maruška nad Trojákem 85 km/h, což odpovídá vichřici. Průměrné rychlosti větru se na Marušce pohybovaly dle Beaufortovy stupnice na hranici silného větru. Ve vyšších polohách také nastal od noci na sobotu výpadek elektrické energie. Během večerních hodin začal vítr významně slábnout a i na kopcíh vál pozdě večer slabý až mírný JV vítr již bez nárazů. V údolí vystoupily teploty v sobotu 2. února až na 9°C, v Kašavě dokonce na 10 °C, ve vyšších polohách lehce nad 7 °C.

   Náhlé zeslábnutí větru mělo v údolí pro sněhovou pokrývku pozitivní výsledek. Protože přítomný sníh potřebuje ke svému roztání určité množství tepla, musí jej odebírat z okolí. Jenže teplý vzduch, který i v noci na neděli přinesl do vyšších poloh teploty kolem 5 °C, se do údolí kvůli sněhu nedostal. Údolní oblasti si vytvořily své vlastní mikroklima a teploty spadly na všech údolních stanicích rázem z 8 °C až na -0,5 °C a udržely se na hodnotách od 0 °C do 1 °C do brzkého rána do neděle 3. února, kdy změna proudění na S až SZ mírný vítr zapříčinila vzestup teplot i v údolí až k 5 °C. S ohledem na takové teploty, kdy přízemní v 5 cm samozřejmě byly ještě nižší, odtávala sněhová pokrývka minimálně.  Z toho důvodu jsme během odpoledne v neděli měli na Vančici „jen“ 17 cm sněhu, kdežto v údolí bylo překročeno 20 – 25 cm. Navíc v údolí nebyl sníh tolik doslova likvidován silným větrem jako na Vančici a na hřebenech Hostýnek.

   Na kopcích se po většinu noci udržela teplota nad 5 °C, až k ránu náhle začala padat s příchodem S až SV větru a poklesla do dopoledních hodin na 1 °C. V údolí se taktéž příliš neoteplilo, jen na hodnoty kolem 2,5 °C. Během neděle 3. února se přidal k večeru i déšť, který večer kolem 18. hodiny rázem přešel ve sněžení.

   Někomu by se mohlo zdát podivné, že i přesto, že ve vyšších polohách Hostýnek bylo od odpoledne kolem -1 °C, pršelo taktéž až do 18 h. Dokonce na Hostýně se odpoledne i oteplilo až ke 3 °C. Důvodem daného oteplení (nejen na Hostýně, ale během celého víkendu) bylo v meteorologické terminologii tzv. výrazné zvlněné frontální rozhraní oddělující teplý a studený vzduch. Severní část Hostýnek se ocitla již v neděli v tom studenějším vzduchu, kdežto jižní a západní část částečně v teplejším vzduchu. Např. na Vizovicku a dále na jižní Moravu stouply teploty ještě k 9 °C. Ve výšce ještě proudil teplý vzduch, na Lysé hoře až do večera se pohybovala teplota mezi 1 – 2 °C a vál čerstvý J vítr. Zatímco ve vyšších polohách Hostýnek se dokonce vyskytla ledovka. To bylo důvodem oněch dešťových srážek i při záporných teplotách.

   Po 19. h večer sněžení zesilovalo a s mírnou intenzitou pokračovalo až do nočních hodin na pondělí 4. února. Ještě během soboty to vypadlo, že žádné, popř minimální, srážky (ne)dorazí na V Moravy. Nakonec přišlo překvapení a plošně napadlo na většině Moravy od 5 do 10 cm, ojediněle až 15 cm sněhu. V naší oblasti napadlo v údolí VLKADRŽ většinou do 9 cm, na Vančici 11 cm a ve vyšších polohách Hostýnek 13 cm.

   Během pondělí 4. února bylo provedeno měření výšky sněhové pokrývky v údolí VLKADRŽ a výsledek je pro údolní oblasti uspokojivý. Na Vančici z důvodu teplejších nocí a silného větru jsme měřili i s novým sněhem v noci na pondělí 27 cm, v Kašavě od 25 do 30 cm, na některých místech až 35 cm, zejména v nejnižších bodech. V Držkové i Hutích taktéž do 30 cm, na některých místech i přes 30 cm a nejvíce v údolí Ráztok, 30 – 35 cm, někde až 40 cm sněhu! Jak je vidět, oteplení sice poznamenalo i údolí, nicméně chladné noci a slabší vítr tolik pokrývce neublížil.

   Jako dodatek je nutné úvést, že na výrazné oteplení reagovaly i místní toky nejen v oblasti VLKADRŽ. Veškeré potoky setrvaly pod hranicí 1. SPA, popř. se k němu přiblížily. V případě Dřevnice byl během sobotního pozdního odpoledne zaznaménán na limnigrafické stanici u ČOV v Kašavě 1. SPA. Vzhledem k tomu, že hladina vody v korytě poměrně výrazně kolísala, lze usuzovat, že přechodné překročení 1. SPA zapříčinily ledové jevy, konkrétně menší plovoucí kry, které se utrhly při odtávání sněhu v korytě a vzedmuly vodu. K 1. SPA se přiblížila v neděli pozdě večer, kdy dosáhla 77 cm. Do 1. SPA chybly pouze 3 cm. Vodní stav Dřevnice lze on - line sledovat na stránkách Vodohospodářského informačního portálu, popř. na stránkách obcí Kašava a Držková v záložce „Meteorologická stanice.“ Odkaz na portál zde:  http://www.pmo.cz/portal/sap/cz/index.htm a další odkaz organizace-instituce-a-spolky/meteorologicka-stanice/vodni-stav-drevnice/

Na následující fotografii je srovnání silného mrazu v údolí Kašavy s Vančicí. Vidno, že dle pásky bylo v Kašavě na středu 30. 1. chladněji zhruba o 9 °C, kdežto v noci na 31. 1. předpříchodem nízké oblačnosti bylo na Vančici minimum -5,5 °C, kdežto v Kašavě -16,1 °C! Rozdíl tedy činí 10,6 °C! Jedná se o zvýrazněné oblasti.

Srovnání teplotních rozdílů Vančica x Kašava

   Na následujícím obrázku je vyobrazeno výraznější oteplení v noci na sobotu 2. února a následným rychlým poklesem po ránu, kdy zeslábl vítr. Zároveň jde vidět, že v Kašavě dosáhla teplota 10 °C a k večeru s uklidňujícím se větrem rázem spadla až pod bod mrazu s tím, že brzy ráno v neděli náhle vystoupila s mírným S až SZ větrem. Kdežto na Vančici jsme udržely teplotu na 6 °C až do brzkého rána s příchodem daného větru, a tím pádem sněhová pokrývka více utrpěla.

Srovnání teplotních rozdílů Vančica x Kašava

Intenzivní sněžení 28. 1. 2019

   Zima 2018/2019 již v tuto chvíli překonala několik zim po roce 2010. Poslední zima s větší sněhovou pokrývkou byla 2011/2012. Na konci zimy v únoru 2012 jsme na Vančici měřili maximální výšku sněhové pokrývky 54 cm, z dřívějších zim nemáme údaje k dispozici. O nejvýznamnější zimě po roce 2000, kdy i na Vančici bylo v březnu téměř 150 cm, si můžeme jen nechat zdát. Nicméně letošní zima se snaží napravit všechny předešlé. Sice prosinec příliš sněhu nepřinesl, za to srážek spadlo 98,4 mm. Letošní leden do své poloviny přinesl téměř 120 mm srážek a v současné době měříme na Vančici měsíční úhrn srážek přes 140 mm. Na druhou stranu se najdou však místa, zejména od Zlína dále na jižní Moravu a Hanou, kde během ledna spadlo mnohem méně srážek než na VLKADRŽ.

   Předpověď ještě v neděli 27. 1. 2019 uváděla sněžení na Moravě s úhrny maximálně kolem 5 cm sněhu. Vyráznější srážky byly očekávány nad Z a středním Slovenskem, kde tamní meteorologové očekávali většinou mezi 15 – 20 cm nového sněhu, ojediněle až do 30 cm. Situace se během nedělního dne 27. 1. začala měnit a většina předpovědních modelů posouvala intenzivní srážky na SV Rakousko přes JV Česka, Z Slovenska. Poslední výstup z českého modelu ALADIN z pozdních večerních hodin ukázal, že k ránu 28. 1. dorazí intenzivní sněžení, které by mohlo být pod 300 m n. m. zpočátku ve formě deště. Ranní výstup daného modelu z 28. 1. potvrdil očekávané silné sněžení. Veškeré předpovědní modely a samotní odborníci byli doslova vyvedeni z omylu. Výstraha před novou sněhovou pokrývkou byla vydána v brzkých ranních hodiních 28. 1., kdy do 14 h odpoledne mělo napadnout kolem 10 cm sněhu. Během rána a dopoledne nás přecházela zvlněná studená fronta, se kterou bylo spojené i silné sněžení. „Jižní situace“ představují pro jižní Moravu, potažmo ceý V republiky, dostatek srážek, přičemž v zimě většinou ve formě sněhu. Jelikož se během noci ochladilo i v nížinách díky přechodnému protrhávání oblačnosti a slabý teplý J vítr ve výšce nedokázal studený vzduch vyhnat z těchto lokalit, ihned od začátku srážkové epizody padal ve všech polohách sníh.

   Na VLKADRŽ dorazily srážky před 5. hodinou ranní. Nejintenzivněji sněžilo do 8:30 h, kdy napadlo 11 cm sněhu. Sněžení přechodně ustávalo do 10 h, avšak po 10. hodině se opět silněji rozesněžilo až do brzkých odpoledních hodin, kdy bylo měřeno 17 cm nového sněhu. Další srážky se vyskytovaly ve slabší formě a přinesly do večera 2 cm sněhu. Celkem tedy napadlo na VLKADRŽ i v údolí kolem 17 – 20 cm sněhu. Během dne se v údolí oteplilo přechodně na 1 °C a sníh částečně sesedl. Na Vančici jsme měřili večer 28. 1. mezi 48 – 50 cm sněhu. Kolem 15 cm sněhu napadlo i ve Zlíně a na jižní Moravě.

   Daná srážková epizoda není nic významného, podíváme – li se na jiná léta, najdeme, že i za jedinou noc napadlo v naší oblasti (taktéž neočekávaně) až kolem 25 cm sněhu. Jak je vidět, i na tak krátkou dobu nešlo s jistotou předpovědět rozsah a postup srážek (viz také sněhová nadílka 8. – 9. 1., kdy na VLKADRŽ napadlo 27 cm sněhu, avšak za delší časový úsek než 10 h – také zpočátku bylo očekáváno do 15 cm sněhu). Rekordní hodnotu 54 cm sněhu z roku 2012 pravděpodobně na Vančici nepřekonáme, protože v dalších dnech mnoho sněhu nenapadne, navíc úvod února by měl přínest přechodnou, avšak významnější, oblevu.

Celková výška sněhové pokrývky na Vančici 29. 1. 2019 činila 49 cm.

  Doplněna záložka "Meteorologická stanice"

  Záložka "Meteorologická stanice" (organizace-instituce-a-spolky/meteorologicka-stanice/) prošla výstavbou. Podává informace o vybudování stanice v Kašavě, aktuality, zajímavosti, fotky aj. Během celého roku budou přidávány informace o význačném počasí, o pracech na stanici a také měsíční hodnocení počasí v Kašavě z pohledu teplot společně s porovnáním ostatních stanic ve VLKADRŽ. V závěru roku bude vyhotovena zpráva informující o ročním průběhu teplot v Kašavě opět se srovnáním ostatních stanic. Po uplynutí celého roku 2019 bude doplněn přehled rekordních teplot jak maximálních, tak minimálních z různých hledisek pozorování.

Silné mrazy v Kašavě

   Zimní počasí s úvodem nového roku dorazilo i do Hostýnských vrchů. Čerstvá sněhová pokrývka pokryla krajinu a děti se mohly s chutí pustit do bobování a užívat si tak zimu plnými doušky. Sněhu nakonec napadlo při srážkové epizodě 8. a 9. 1. poměrně hodně a o slovo se postupně přihlásilo mrazivější počasí. Teploty se pohybovaly po celé tři lednové týdny většinou kolem bodu mrazu a sníh přechodně odtával a zase přibýval. Srážkově bohatá první polovina ledna přinesla do obcí VLKADRŽ úctyhodných téměř 120 mm, což je významný nadprůměr. Po suchém létu a také podzimu je sníh vítán jako zásoba (snad) i pro podzemní vody.

   Jako každý rok přicházejí alespoň na pár dnů silnější mrazy, tak i letos jsme se dočkali. Výskyt silných mrazů je vázán především na údolní oblasti, což Kašava splňuje na výbornou a také na výskyt sněhové pokrývky. Nutnou podmínkou je i jasná obloha, zesílení přílivu studeného vzduchu i ve výšce a bezvětří v údolí. První silný mráz s minimální teplotou -17,4 °C přišel do Kašavy 7. 1. před sněhovou nadílkou. Čerstvý sníh podpořil významně prochlazení od zemského povrchu, a tak Kašava obsadila v tento den první příčku mezi nejchladnějšími lokalitami v ČR (z okamžitě dostupných dat z automatizovaných stanic). Po polovině měsíce ledna začal proudit od S až SV studený vzduch. Ten zajistil, že ráno v sobotu 19. 1. poklesla teplota v Kašavě na -16,0 °C, přičemž minima na nejchladnějších stanicích Držkové byly o poznání vyšší (jen do -12,7 °C). Nedělní ráno 20. 1. z důvodu nízké oblačnosti bylo mnohem teplejší, pondělí ráno 21. 1. sice panovala jasná obloha, ale pokles teplot neumožnil mírný S až SV vítr na kopcích, který se vždy dostane i do údolí, byť jen slabý a přechodně ustává. Teplota tak po celou noc kolísala mezi -5 °C a -10 °C s minimem -10,5 °C. Nejnižší byla naměřena teplota kupodivu v Hutích -12,3 °C, přestože jejich poloha je vůči tomuto proudění nejvíce vystavena.

   Noc na 22. 1. přinesla ještě nižší teploty. Už během večera byly splněny všechny předpoklady pro to, že úterní ráno 22. 1. bude v Kašavě se silným mrazem. Jasná obloha, sněhová pokrývka a bezvětří či jen proměnlivý vítr = rychlý pokles teplot. Inverze se během noci natolik zvýraznila, že smog rozprostírající se i nad obcemi VLKADRŽ přechodně ustoupil. To se projevilo i poklesem vlhkosti vzduchu na Vančici z 90 na 70 % a teplota neklesala, na Vančici minimum pokleslo až k ránu na -8,8 °C. Pokles teplot se zpomaloval i v údolí, tak jak klesala inverzní vrstva až téměř na zemský povrch – nebylo odkud brát vzduch pro další ochlazování. Zatímco v Držkové poklesla až na zem, protože od druhé hodiny ranní nedocházelo k poklesu teplot a bylo měřeno stabilně do rána kolem -15 °C, v Ráztokách -16 °C, pod 350 m n. m. docházelo k dalšímu zhušťování vzduchu, a tak před 6. hodinou ranní kdy se od Holešova přechodně nasunula nízká inverzní oblačnost, poklesla teplota v Kašavě na  -19,1 °C, čímž se stává v tento den nejchladnější na Moravě. Inverzní vrstva k ránu opět stoupala vzhůru za doprovodu vzestupu vlhkosti i ve výšce, proto se měla snahu nasunout nízká oblaka, ta se však ještě před východem slunce rozpadla. Pro srovnání, na Marušce nad Trojákem bylo po většinu noci kolem -6 °C, až k ránu teplota spadla cca na -8 °C.

   Třešnička na dortu přišla ale o den později. 22. 1. se přes den oteplilo v maximech jen do -5 °C a za jasné oblohy docházelo v údolí k rychlému propadu teplot již během pozdního odpoledne. V 18 h bylo v Kašavě slabě pod -12 °C. Inverzní nízká oblačnost a mrznoucí mlha se doslova zasekly o Hostýnské vrchy. Již během večera se mlha dostala přes celou jižní Moravu přes Zlín až na samotnou Rablinu, táhnoucí se přes lesy nad Kašavou a dále k Vizovicím. Od Z se nasunula mlha těsně pod Hostýn a dále vysouvala na sever do Moravské brány a Hostýnské vrchy byly jako pomyslný ostrůvek s jasnou oblohou. Inverze se zvýrazňovala a vyšší polohy se dostaly do vrstvy teplého vzduchu, vlhkost vzduchu poklesla a na Marušce se držela teplota kolem -7 °C. Ideální podmínky pokračovaly téměř po celou noc. Již o půlnoci bylo v Kašavě -18 °C a docházelo k sesedání studeného vzduchu a jeho dalšímu prochlazování. Minimum -20,3 °C, které je nejnižší ze stanic na Moravě, bylo změřeno kolem 5:30 ráno, kdy se rozfoukal na kopcích mírný S vítr. Tento vítr se poměrně snadno dostává i do údolí VLKADRŽ. V Kašavě se oteplilo na -17 °C a teplota již kolísala. Pro srovnání v Hutích a Držkové byla v tuto noc minima „jen“ -15,9 °C a v Ráztokách -16,7 °C naměřena již kolem 2. hodiny ranní. Zde se právě dostal vítr co nejdříve, dalším důvodem vyššího minima je i poloha stanic, ty se nachází ve vyšší nadmořské výšce než Kašava. S příchodem silnějšího větru v ranních hodinách se ochladilo i ve vyšších polohách až o 5 °C a ranní minimum i na Vančici bylo -13,5 °C.

   V tabulce si můžete prohlédnout jednotlivé nejbližší lokality a nejnižší naměřené teploty ve vybraných dnech. V případě Hošťálkové, Marušky a Kateřinic byly brány hodnoty odhadnuté z grafů ČHMÚ. Ve všech vybraných dnech vévodí Kašava, pouze v pondělí 21. 1. byla nejchladnější Hošťálková, protože se zde nedostal tolik slabý S vítr jako do obcí VLKADRŽ.

Srovnání teplot mezi meteorologickými stanicemi ve vybraných dnech [°C]
Datum Maruška Kateřinice Vančica Hošťálková Hutě Ráztoky Držková Kašava
7. 1. -11,0 °C -11,0 °C -11,7 °C -15,5 °C -14,7 -15,0 -14,8 -17,4
19. 1. -8,0 °C -8,0 °C -8,7 °C -14,0 °C -12,7 -12,8 -12,6 -16,0
21. 1. -8,5 °C -8,0 °C -8,6 °C -14,2 °C -11,5 -12,3 -10,5 -10,6
22. 1. -8,0 °C -9,0 °C -8,8 °C -16,8 °C -15,4 -16,0 -15,2 -19,1
23. 1. -13,5 °C -13,5 °C -13,5 °C -16,0 °C -15,9 -16,7 -15,9 -20,3
 
   Za zmínku stojí především červeně zvýrazněné oblasti, ty ukazují teplotní rozdíly mezi Vančicí a Kašavou. Nejvýraznější, 10,3 °C, byl změřen v úterý 22. 1. 2019. Vzdušná vzdálenost těchto dvou stanic je přitom jen 1,9 km.
 

Sněhová nadílka 8. – 9. 1. 2019 v obcích VLKADRŽ

   Od počátku letošního roku nás konečně provází zimní počasí, i když se vyskytlo několik dní, kdy teploty vystupovaly nad bod mrazu a vyskytoval se i déšť. Na horách již od prosince panovaly ideální podmínky pro lyžaře a sníh zde přibýval ve větší míře. S postupným ochlazováním se sněhové srážky stěhovaly i do nižších poloh a první větší nadílka nás čekala v noci na sobotu 5. 1., kdy na Vančici i v údolí napadlo do 10 cm sněhu, avšak odpoledne se zejména v údolí oteplilo a sníh odtával.

   Naopak na horách sněhu přibývalo výrazněji a v Beskydech je v současné době v horských polohách nad 800 m n. m. i 1 m sněhu, na hřebench Beskyd na Lysé hoře k 9. 1. v 7 h SEČ až 186 cm sněhu. Sněhové srážky začaly padat kolem půlnoci 8. 1., přičemž do rána se vyskytovalo občasné slabé sněžení. Ráno 8. 1. v 7 h SEČ jsme na Vančici měřili 17 cm sněhu s přírůstkem nové pokrývky o velikosti poprašku do 0,5 cm. Kolem 6:30 se přidalo slabé trvalé sněžení, které během dopoledne zesilovalo s úhrny až 2 cm/ 1 h. Nejvíce sněhu 10 cm napadlo od 7 h SEČ do 12 h SEČ. Teploty se pohybovaly stále pod bodem mrazu (kolem -4 °C). Další sněžení dorazilo během odpoledne kolem 14:30. Jednalo se o občasné sněžení, na některých místech ale trvalé a vydatné. Takové sněžení dorazilo i do obcí VLKADRŽ. V 16:30 h jsme měřili již v celkovém součtu 30 cm sněhu, od rána tedy napadlo 13 cm. Sněžení se nevzdávalo ani během večera a noci na 9. 1.

   V nížinách se během večera 8. 1. rozpršelo, jako např. Ve Zlíně a dále na jižní či střední Moravu na Hanou. Zde se už oteplilo na 1 °C, v Hostýnských vrších stále panoval mráz, i když teploty také zvolna stoupaly. Mezi Vysočinou a Hostýnskými vrchy se vytvořila k večeru jakási propast, kde pršelo jen slabě, popř. vůbec žádné srážky nepadaly. Ve vyšších vrstvách atmosféry již proudil teplý vzduch od Z, kdežto v přízemní vrstvě vál slabý JV až JZ vítr. Pravděpodobně důvodem intenzivního sněžení byl styk těchto vzduchových hmot a na náběhu na Hostýnky se tvořila srážkově bohatá oblačnost,  která plnou silou zasáhla naše obce. Večer po 21. h jsme měřili již 35 cm sněhu a sněžení pokračovalo. Srážky začaly slábnout a ustávat až ve druhé polovině noci a ráno 9. 1. v 7 h SEČ jsme naměřili celkový sníh o výšce 41 cm, z toho nový sníh za 24 h činí 27 cm.

   Obdobná situace nastala i na JV republiky v Bílých Karpatech. Za povšimnutí stojí i úhrny srážek na straně Hostýnských vrchů od Bystřice pod Hostýnem (stanice naměřila pouze 9,2 mm srážek – zdroj ČHMÚ), kdežto Luhačovice pod Karpatami přes 38 mm srážek ve formě sněhu. Naše obce byly, co se týče přídělu sněhu, nejvíce obdarovány z Hostýnských vrchů. V severní části Hostýnek napadlo méně sněhu, srážky zde nepřecházely takovou silou, na Marušce do 20 cm, celková pokrývka 37 cm, tedy méně než na Vančici. V údolí našich obcí se výška pokrývky pohybuje do 35 cm z důvodu částečného odtávání předešlých dní. Na hřebench Hostýnek je k 9. 1. 7 h SEČ odhadnuta výška sněhové pokrývky na místech, kde se neprojevuje vliv větru, který by pokrývku vyfoukával i v předešlých dnech, i k 60 cm sněhu.

   Oteplování vrcholilo v noci na 9. 1., avšak v údolí se oteplovalo pomaleji než na kopcích. Na kopcích  se stáčel vítr k Z, ale údolí si uchovalo díky slabému proměnlivému větru svůj studený vzduch, a tak třeba i v nižších polohách pod Karpatami bylo ještě v noci na 9. 1. kolem -4 °C (méně než ve vyšších polohách Hostýnek) a na jižní Moravě kolem +3 °C.

41 cm sněhu ráno 9. 1. 2019

Silný mráz v Kašavě

   Počasí posledních dní konečně připomíná zimu. Ochlazení, které se dostavilo po Novém roce vyvrcholilo ráno 7. 1.  Tomuto vrcholu však předcházelo potřebné množství sněhu. Ten právě zesílil mráz. Nejvíce sněhu spadlo v obcích VLKADRŽ v noci na sobotu 5. 1., avšak přes den se oteplilo i v polohách nad 600 m n. m. nad bod mrazu a sníh tál. V Kašavě bylo v sobotu naměřeno maximum 1,7 °C až v podvečer, kdy zesílil vítr od SZ. Tání sněhové pokrývky ale bylo přínosem, protože již v neděli zase sníh zmrznul a připravil tak další vhodný podklad pro novou pokrývku.

   Zesílení přílivu studeného vzduchu od S přinesla neděle 6. 1. Ochlazování pokračovalo nepřetržitě od sobotních večerních hodin a maximální teploty dosáhly hodnot kolem bodu mrazu již v noci na neděli. V neděli večer se pohybovala teplota v Kašavě kolem -3 °C, začala zvolna klesat až na -6,5 °C do 2:30 h, kdy se oblačnost během krátké chvíle roztrhala a vznikly ideální podmínky pro vznik mimořádné radiace podpořené zmrzlým sněhem. Důležitý byl i ten 1 cm prachového sněhu, který napadl během nedělního dne. Ten propad teplot ještě zvýraznil. V Kašavě se přízemní teplota neměří. Zda bude mít smysl měřit i přízemní teplotu zde, se ukáže během letošního roku. V lokalitách jako je stanice v Kašavě totiž významný rozdíl mezi přízemní teplotou a ve 2 m nebývá znát. Jiná situace je v Hutích. Nejbližší stanice v Hutích naměřila přízemní minimum -22,0 °C (ve 2 m ale „jen“ -15 °C). To dokazuje významnou radiaci k ránu 7. 1.

   K výraznějšímu poklesu došlo od 2:30 h. Teplota spadla od 2:30 do 3:30 o 4 °C. Poté kvůli slabému  SV větru, který se dokáže dostat i do údolí, zabránil dalšímu poklesu a teplota do 4:30 kolísala. Vítr však ustával i na kopcích a podmínky pro ochlazování se vylepšily. Do 6:20 se ochladilo až na -15 °C a opět se probudilo SV proudění tentokráte už jen na kopcích. Další pokles přišel až s východem slunce. Ideální podmínky pro pokles teploty vzduchu poznáme už na Vančici. Pokud se směrovky větroměrných čidel stočí směrem na VSV, je jasné, že za jasných nocí (většinou tomu tak je) dojde v údolí k ochlazení. Tato situace nastala po 7:30. Teplota v Kašavě zareagovala poklesem z -15,2 °C (v 7:35) až na -17,4 °C (v 8:35). Často se stává, že v údolích, kde slunce začne hřát až později, se ochladí až po východu slunce. To je i případ Kašavy, protože teplota začala stoupat významněji po 9. hodině. Stává se tak nejchladnější stanicí v republice za tuto noc, pokud budeme brát v úvahu dostupné údaje ze všech AUTOMATICKÝCH stanic v republice. Na Ostravsku  a v Beskydech měří velké množství stanic doplňkových, jako je Kašava, odkud údaje jsou dostupné až po skončení měsíce.

   A na závěr je nutné zdůraznit, že v budce bylo minimum naměřeno „jen“ -15,4 °C, kdežto v radiačním krytu -17,4 °C. To nás povede k tomu, abychom sledovali, jak se za různých situací chová proudění v daném místě. Naskýtá se několik možností, proč tomu tak je, to budeme prověřovat běhe letošního roku. Rozdíl -2 °C na stejném místě prakticky ve stejné výšce teplotních čidel není možný. Nutno však podotknout, že na všech stanicích DRŽKY (Držkové, Kašavy) byly minimální teploty nižší v radiačním krytu a to i na Vančici na kopci. Po diskusi s vedením OMK v Ostravě jsme se však shodli na tom, že opravdu teplotní čidlo v radiačním krytu je spolehlivé, tudíž -17,4 °C je oficiálně potvrzené minimum za tuto noc.

Budování meteorologické stanice pod Rablinů

     Členitost Hostýnských vrchů je poměrně výrazná. Málokdo by řekl, že teploty, které naměříme v údolích na svých okenních teploměrech, se budou lišit od teplot, které bychom změřili na kopcích. Často nastává situace (nejen v zimě), kdy rána jsou v údolí velmi chladná, kdežto na výše položených částech Hostýnek si užíváme příjemného vlahého vzduchu. Teplotní rozdíly každý rok v nejnižších nočních teplotách pak činí i více než 10 °C. Od roku 2013 zahájila měření stanice na Vančici a postupem času dospěla do fáze základní klimatologické stanice. Činnost pozorování počasí expanduje do údolí s cílem zaznamenávat lokální teplotní rozdíly, které jsou nejvýznamnější právě v ranních minimálních teplotách. Od roku 2015 bylo proto zahájeno měření v údolí Držkové nejprve v obci, posléze i huťských Ráztokách a samotných Hutích. Teplotní rozdíly mezi Vančicí a těmito místy v ranních hodinách mnohdy činily až 10 °C s rekordem 11,6 °C v letošním roce.

     Před umístěním stanic probíhalo pečlivé prozkoumání celé Držkové až po Marušku nad Trojákem. To znamenalo probdít několik jasných nocí za různých povětrnostních podmínek, sledovat, jak se chová proudění vzduchu s následným umístěním měřících stanic pro konečné rozhodnutí umístění stanice tak, aby co nejlépe vystihla dané místo nejen v nejnižších teplotách, ale i v těch nejvyšších denních. Držková není však jedinou lokalitou, kde klesají teploty oproti Vančici tak nízko. Dalším zajímavým místem je také Kašava. V létě 2017 proběhl taktéž průzkum Kašavy s cílem umístit meteorologickou budku do nejchladnější lokality. Rozhodování nebylo vůbec složité, protože nadmořská výška Kašavy se zvolna snižuje od Horního konce až po Dolní konec s nejnižším bodem u ČOV. Jenže se ukázalo, že v nejnižších bodech Kašavy se teplota sice dokáže dostat vemi nízko oproti Vančici a ostatním kopcům, avšak vzhledem k zástavbě a přítomnosti stromů ne tak nízko, jako v lokalitě pod Rablinů, která je o několik výškových metrů výše (cca. o 30 m).

   Během pozdního léta 2017 proběhly debaty s panem starostou Josefem Jarcovjákem o možnosti umístit budku do lokality pod Rablinů. Problémem však byla situace kolem meteorologických budek. Nové plastové budky se pohybují v řádech desetitisíců korun a starších v republice není. Vzhledem k postupné automatizaci stanic ČHMÚ byly již budky rozdány, přesto kolegové z Ostravy našli k dispozici plastovou budku. Plastové budky však nejsou úpně vhodné, proto se pátralo ještě dále, zda nebude k dispozici budka jiná (dřevěná). V zimě 2018 pan starosta zadal panu Dudovi z Kašavy výrobu stojanu a schůdků k plastové budce dovezené od kolegů z Ostravy, avšak ihned následující den kolegové z Brna měli k dispozici dřevěnou budku a bylo rozhodnuto.

   Dřevěná budka byla k dispozici ve Strážnici. 17. 10. vyrazila obecní dodávka MÁJA společně s panem Romanem Šumšálem do Strážnice pro dřevěnou budku. Demontáž probíhala hladce, stojan a schůdky byly úplně shnilé, naštěstí budka v zachovalém stavu. Ihned započaly práce na rekonstrukci budky, která představovala umytí, zbroušení barvy, následného nátěru penetrací ve třech vrstvách proti povětrnostním vlivům a bílou barvou. Potřeba bylo vyspravit částečně pohnilé nožky u budky. Podzimní počasí přálo, a tak se podařilo veškeré práce venku dokončit den před zhoršením počasí. Budka byla opatřena novou svrchní střechou. Komplikace nastala poté, co se budka postavila na vyrobený stojan. Úplně neseděla a bylo potřeba poupravit a také nadstavit budku do potřebné výšky za pomoci hranolů a hliníkových vinklů. Naštěstí vše proběhlo v pořádku a na počátku prosince 2018 byly do lokality pod Rablinů navrtány zemní vruty (patky) pro osazení budky a do poloviny prosince také samotná budka, která je plně vybavena přístroji na měření teploty a vlhkosti vzduchu s týdenním chodem, záznamem maximálních, minimálních teplot. Do konce roku ještě proběhne umístění teplotního čidla, které bude zaznamenávat v radiačním krytu teplotu vzduchu v 5ti minutových intervalech.

   O tom, že zvolená lokalita je pro záznam nízkých teplot vhodná, ukazuje fakt, že noc na pátek 14. 12. 2018 přinesla minimum na -12 °C. Kašava tak překonala nejchladnější huťské Ráztoky. Důkazem je také sledování letních teplotních rozdílů mezi údolím a Kašavy při různých povětrnostních situacích, kdy kupříkladu v Hutích ve výšce 423 m n. m. ve stejný časový okamžik byla teplota o více než 8 °C vyšší než v Kašavě pod Rablinů. Věříme, že nová stanice bude přínosem pro celou obec a těšíme se na zajímavé zaznamenané hodnoty.

   Velké poděkování patří panu Romanu Šumšálovi za pomoc při demontáži budky ve Strážnici a dovoz do Kašavy, následně za významnou podporu panu starostovi Josefu Jarcovjákovi, bez kterého by budka nemohla stát a v neposlední řadě také panu Dudovi, který vyhotovil stojan a schůdky, ty nejzákladnější komponenty pro to, aby budka vůbec stála.

    V případě zájmu je možné se na stanici podívat po předchozí domluvě, popovídat si o tom, co a jak se měří a také co můžeme vyčíst z naměřených hodnot. Kontaktujte na tel.: 773 586 060 nebo na  e- mailu: meteo.vancica@seznam.cz, jakub.flam@seznam.cz.

   Fotografie z budování stanice jsou dostupné v záložce "Fotogalerie" v podsložce "Budování meteorologické stanice Kašava."

Meteorologická stanice v Kašavě

Zprávy

Teploty v Kašavě v dubnu 2019

Teploty vzduchu z různých hledisek pozorování celý text

ostatní | 5. 8. 2019 | Autor: Jakub Flám