Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Hasiči

Sbor dobrovolných hasičů v Kašavě

Od roku 1911 v Kašavě aktivně pracuje Sbor dobrovolných hasičů. Historie tohoto spolku je velmi bohatá. Na stránkách kronik, které jsou z části uloženy v Okresním archivu na Klečůvce a u dlouholetého kronikáře, pana Františka Juráška, se lze dočíst velkou řadu zajímavostí. V kronikách jsou také dobové fotografie, které zachycují aktuálně hasiče i jejich techniku. Ta odpovídala úrovni tehdejší doby.

Spolkem dobrovolných hasičů v Kašavě prošla velká řada kašavských mužů, ale i žen. Jejich často obětavé a statečné činy jsou z části zaznamenány v kronikách, mnohé z nich však navždy zůstanou již minulostí a v zapomnění. Všechny však zasluhují úctu a obdiv, protože chránily veřejný i soukromý majetek a mnohdy také lidské životy před ničivým ohnivým živlem.

Dlouholetý občan Kašavy a také člen kašavských hasičů, P. Antonín Andrýsek, který v Kašavě působil v duchovní správě v letech 1966 až 2000, říkával, že hasičům se má vždy přát a podporovat jejich činnost. Jeho životní moudrost byla pravdivá.

SDH Kašava aktuálně registruje 61 členů, z toho 18 žen. Od listopadu roku 2017 se naše základna rozrostla o další mladé členy. Po delší odmlce jsme založili Mladé hasiče.

Činnost:

Naši členové se pravidelně schází každou první sobotu v měsíci, aby řešili, domlouvali se a debatovali o různých akcích, které pořádáme nebo se jich účastníme. 

Naší první akcí v roce bývají Končiny. Dvě skupiny masek spolu s muzikanty obchází vesnici a zvou spoluobčany na večerní končinovou zábavu s bohatou tombolou. 

Další významnou akcí, které se aktivně účastníme koncem dubna, je Mezinárodní hasičská pouť na sv. Hostýně.  U baziliky se schází sbory dobrovolných hasičů z různých koutů naši vlasti, ale i ze zahraničí, jako např. ze Slovenska, Polska, Maďarska a Chorvatska. S chorvatskými hasiči z Daruvaru máme mnohaletou družbu a vzájemně se navštěvujeme i při dalších významných akcích.

Hned po pouti se naši členové účastní oslav sv. Floriána v Roštění a zároveň se navzájem navštěvujeme při výročních valných hromadách na konci roku.

V červenci jsme pořádáme noční hasičkou soutěž "O pohár starosty obce Kašava". Zúčastňuje se jí kolem 25 týmů ze širokého okolí.

...

Pravidelně se naši členové zúčastňují několika školení. 

  • SDH Držková uspořádalo Takticko-odbornou přípravu JPO IX. Okrsku (námětové cvičení).

..

  • školení zásahové jednotky
  • školení vedoucích mládeže a školení pokladníků. 
  • a další

V listopadu 2017 jsme uspořádali nábor Mladých hasičů, kde je nyní přihlášeno 10 dětí. Děti se budou seznamovat s hasičskou technikou, základy zdravovědy, dodržováním zásad požární bezpečnosti, orientací v terénu a mnohým dalším aktivitám. Mladí hasiči se schází každou druhou sobotu.

..