Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Červený kříž

 Červený kříž je humanitární hnutí v podobě mezinárodní neziskové organizace. Zabývá se poskytováním humanitární pomoci a lékařské péče v oblastech, kde je toho potřeba (přírodní katastrofy, válečné konflikty, boj s chudobou atd.). Jeho mottem je „the power of humanity“ (síla lidskosti). Červený kříž je větven do národních celků; celkem působí v 185 státech světa s hlavním sídlem ve švýcarské Ženevě.

V Česku působí Český červený kříž, který se uvádí pod zkratkou ČČK. V současné době má ČČK celkem 70 381 členů sdružených v 1712 místních skupinách.

Český červený kříž v Kašavě

Historie

Československý červený kříž byl v Kašavě založen v roce 1952. Jeho předsedou byl zvolen ředitel Národní a střední školy v Kašavě pan Jan Kraus. Následkem nízké úrovně zdravotnictví byla práce dobrovolných zdravotníků velmi záslužná. Zdravotnický materiál nakupovali za peníze vydělaných při dožínkách.
Členové ČSČK pracovali v pětičlenných hlídkách a zajišťovali zdravotní dozor při žních, automobilových závodech a jiných akcích. Tehdejší ČSČK se zasloužil o to, aby byl kravín postaven za vesnicí, a ne uprostřed vesnice, jak bylo původně plánováno.

Výbor organizace žádal do Prahy o přidělení obvodního lékaře, kterým se stal MUDr. Jiří Žák. V letech 1960–1961 působil v obci jako předseda ČSČK. V roce 1962 převzala předsednictví jeho manželka Anna Žáková – zdravotní sestra. Manželé Žákovi měli velký podíl na rozkvětu Červeného kříže v Kašavě. Po dlouhá léta zajišťovali zdravotní dohled v obcích a sloužili svými odbornými znalostmi i pomocí všem občanům.

V roce 1963 se stala předsedkyní ČSČK paní Anděla Jarcovjáková. Od roku 1971 členové pořádali Valašský bál, který se stal tradicí. Rovněž byly pořádány přednášky se zdravotní tématikou. Dvakrát do roka zde přednášeli lékaři z tehdejšího Gottwaldova.

Velkou zásluhu na činnosti místního spolku Českého červeného kříže má paní Ludmila Richterová, která zastávala funkci předsedkyně v letech 1975–2009.

 

Činnost ČČK v současnosti

Počet členů: 38 (v roce 1972 měla organizace 72 členů)
Zaměření, cíle a význam organizace:

  • Osvěta, školení a první předlékařská pomoc.
  • Školení mladých zdravotníků – Zdravotnický kroužek (pod vedením Mgr. Z. Krmáškové).
  • Dárcovství krve.
  • Sběr ošacení.
  • Zdravotní dohled při soutěžích v obci.
  • Prodej Vánoční hvězdy – výtěžek z prodeje je určen nemocným dětem na onkologickém oddělení v olomoucké nemocnici.

 

Kontakty:

  • Jméno: Věra Hrošová
  • Adresa: Kašava 87, 763 19
  • E-mail: hrosova.vera@seznam.cz
  • Telefon: 577 467 210, 577 911 507


Webové odkazy: